Stručný zápis z pastorační farní rady konané 17. 4. 2024 od 19:00

 

Přivítání nového člena PR - Honza Zelenka

Naplánované akce - organizace jednotlivých akcí:

· 18. 5. farní výlet: Sázava, Kouřim, Chotouň

· 18. 5. svatodušní vigilie

· 7. 6. Noc kostelů: dobrovolníci k prodeji oplatek a hlídání kostela

· 23. 6. neděle odpoledne - farní den; ranní mše bude přesunuta na odpoledne, hned po ní se půjde na farní zahradu

· 5. 10. sobota: posvícení

· 6. 10. neděle: mše sv. a setkání po mši - P. Radek Tichý

· 15. - 17. 11. 2024: Štěken – farní víkend (pro všechny, jednotlivce i rodiny)

Pastorační otázky

· farní zahrada a spolupráce s komunitním centrem

· obnova v Duchu sv.: cca březen - květen rok

· rekonstrukce fary

· dotazník farnosti

 

Příští setkání pastorační rady bude ve středu 12. 6. od 19 hod. na faře.

Vaše podněty nám můžete napsat do mailu [email protected] , vhodit do označené krabičky vzadu v kostele nebo je sdělit členu pastorační rady. 

Farní rady - Římskokatolická farnost u kostela sv. Remigia Praha-Čakovice (farnostcakovice.cz)

 

Zapsala: Ivana Přívratská

Schválil: František Čech