Milí farníci a přátelé farnosti.

Díky vám a Boží blízkosti se naše společenství i jeho potřeby postupně rozrůstají. Stejně tak i aktivity farní charity. Nastal tak čas udělat další krok na cestě k rekonstrukci fary. To není novinka a jsem rád, že je díky práci P. Staška i mnohých z vás mnoho připraveno a víceméně se stačí "pustit do práce".

Rád bych nás všechny, podle našich možností, pozval ke společnému dílu, možností bude několik.

Zapojit se můžete svýma rukama o farních brigádách každou 1. sobotu v měsíci od 9:00. Konkrétní přehled práce bude vždy v ohláškách nebo na webu. Termín brigády je v sobotu 4.5. Začneme společnou modlitbou v kostele v 8:45.

Další možností je finančně přispět na rekonstrukci vchodových dveří. Rozpočet na renovaci a pořízení nového zámku je 90 000 Kč. Pokud byste rádi přispěli můžete na náš farní účet: 245009329/0800 s variabilním symbolem: 2019 (podle Janova evangelia 20, 19: Navečer toho prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“).

Čekáme také na odpověď, jak dopadne naše žádost na Arcibiskupství o příspěvek na výměnu oken, ale doufáme, že bude možné letos realizovat i tento další krok.

Další práce, které se letos započnou, pak jsou rekonstrukce varhan (www.varhanyprocakovice.cz) a rekonstrukce části dlažby, která by měla proběhnout během léta. Tyto akce budou moci proběhnout i díky štědrosti MČ Praha - Čakovice a Nadace ČEZ.

Děkuji všem, kdo farnost finančně podporujete, a doufám, že naše společná práce pomůže nejen ke krásnému prostředí, ale také k tomu se společně více poznat.

Všem dárcům rádi vystavíme potvrzení o daru, výši daru si lze odečíst ze základu pro daňové přiznání.