Rezervace čtení na nejbližší měsíc

Rozpis lektorské služby od 11.12.2023 do 11.1.2024

Rádi bychom Vás pozvali k zapojení se do přípravy našich bohoslužeb. Tento online systém zatím testujeme, v budoucnu by měl nahradit zapisování na papír v kostele.

Přede mší svatou dojděte do sakristie potvrdit, že jste přítomní, abychom věděli, zda případně nepotřebujeme náhradního čtenáře. Prosíme, na nedělní čtení se zapisujte nejpozději v pátek. Děkujeme!


neděle 17.12.2023 v 09:00 - Farní kostel sv. Remigia Poděkování za dar života a prosba za dar víry pro dceru Arletu (3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete))
1. čtení Anna S.
2. čtení Marta P.
neděle 17.12.2023 v 15:00 - Kostel Nanebevzetí Panny Marie v rámci akce Sousedský třeboradický advent (3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete))
1. čtení Filip Š.
2. čtení Gabriela Š.
přímluvy Andrejka Š.
neděle 24.12.2023 v 09:00 - Farní kostel sv. Remigia Za uzdravení vztahů v rodině a požehnání a dary Ducha sv. pro děti i manžela. (Štědrý den)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 24.12.2023 v 22:00 - Farní kostel sv. Remigia (Štědrý den)
1. čtení přihlásit se
2. čtení Martina Č.
přímluvy přihlásit se
pondělí 25.12.2023 v 09:00 - Farní kostel sv. Remigia Za celou rodinu, prosba o milosrdenství pro zemřelé a požehnání pro živé členy. (Narození Páně)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
úterý 26.12.2023 v 09:00 - Farní kostel sv. Remigia Za živé i zemřelé členy rodiny Friedlovi (sv. Štěpána, prvomučedníka)
1. čtení Anna S.
přímluvy přihlásit se
neděle 31.12.2023 v 09:00 - Farní kostel sv. Remigia za živé a zemřelé členy rodiny Janstovi (Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa)
1. čtení Anna S.
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
pondělí 01.01.2024 v 09:00 - Farní kostel sv. Remigia (Matky Boží Panny Marie)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se
neděle 07.01.2024 v 09:00 - Farní kostel sv. Remigia (Křtu Páně)
1. čtení přihlásit se
2. čtení přihlásit se
přímluvy přihlásit se