Společenství dospělých

Společenství dospělých

Být součástí společenství není důležité a přínosné jenom pro děti nebo mládež, překvapivě přináší podporu, radost a začlenění do větší rodiny/komunity i pro nás dospělé (věkovou hranici si může každý určit sám…) Minimálně pomáhá nevidět jen vlastní starosti a boj s každodenností, zvednout oči trošku výš – a zahlédnout nejen to, že se s podobnými problémy perou i ti ostatní, ale i Boží věci, které se kolem nás dějí. Taky mezi ostatními člověk často objeví i svoje vlastní obdarování.

Toto společenství je otevřené všem, kdo mají chuť přijít, přihlášení není nutné. Setkání probíhá každé druhé pondělí v měsíci ve farním sále. Program, který začne v 19.30, bude zahrnovat úvodní modlitbu, téma setkání (více nebo méně duchovní), diskusi a sdílení. Po závěrečné modlitbě v 21.00 opouštíme farní sál.

Kontaktní mail pro další dotazy: [email protected]

Nakonec slova papeže Františka o společenství pro ty, kdo hledají odvahu přijít:

Být součástí společenství... je velký dar, ne samozřejmost! Nikdo nemůže říci: Zachraňuji se sám.
Všichni jsme ve vztahu, abychom se naučili být týmem. Bůh chtěl vstoupit do této dynamiky vztahů a
přitahuje nás k sobě ve společenství, dává našemu životu plný smysl identity a sounáležitosti.
(https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2022-08/papez-byt-soucasti-spolecenstvi-je-dar-ne-
samozrejmost.html)