Farní rady

Farní rady

Stručné zápisy ze setkání pastorační rady naleznete zde.

Na pastorační radu se můžete také obrátit pomocí mailu [email protected], případně napsat vzkaz do krabičky v kostele.

Pastorační rada

Martina Černá

Martina Černá (místopředsedkyně pastorační rady)

Jmenuji se Martina Černá a s rodinou (manžel Jirka a tři kluci) žijeme v Čakovicích na sídlišti u parku. Jsem učitelkou na základní škole. Mám moc ráda knihy a výlety do přírody pěšky či na kole.
Ve svém životě vnímáme s manželem rozměr služby ostatním jako velmi důležitý a jsem moc ráda, když mohu přispět i k růstu našeho farního společenství, které je mi blízké.
V pastorační radě bych se ráda věnovala přípravám pastoračních programů.

 

Anežka Hesová

Anežka Hesová

Jmenuji se Anežka Hesová, je mi 34 let a pocházím z jižních Čech, ale od roku 2020 bydlím na faře v Čakovicích. V životě mě velmi inspirovali Salesiáni Dona Boska, kteří pomáhají mladým lidem nacházet cestu k Bohu. Ve svých osmnácti letech jsem se stala salesiánkou spolupracovnicí, pak jsem vystudovala salesiánskou univerzitu v Římě a devět let jsem působila v salesiánském středisku mládeže v Brně. Teď pracuji jako novinářka, ale nadšení pro děti a mladé lidi mi zůstalo. Ve farnosti doprovázím mladé lidi v přípravě na přijetí svátostí, pořádám letní tábor a láká mě také hudba a divadlo.

 

Jana Kloudová

Jana Kloudová

Bydlím s manželem Honzou a dvěma syny (téměř 18 a 14 let) v Čakovicích. Učím angličtinu děti i dospělé v jazykové škole a také dramatickou výchovu v ZŠ Hovorčovice. Mám ráda krásu přírody, dlouhé procházky s naší fenkou Desinkou, dobře napsané knížky, legraci s dětmi, souznění s druhými a také příležitosti, kdy mohu něco nového vymýšlet a tvořit. V rámci naší farnosti budu dál ráda pracovat na časopise Remigius, ujímat se Noci kostelů a dle možnosti a sil podporovat další dosavadní i nově vzniklé aktivity, zvlášť ty zaměřené na růst farního společenství a ty, při nichž chceme sdílet poklady naší víry s lidmi „nekostelními.“ Byla bych ráda, kdybychom se v pastorační radě učili ještě více spoléhat nejen na vlastní síly, ale otevírali se Duchu svatému, aby Pán mohl v naší farnosti konat tak, jak bude sám chtít.

 

Helena Králová

Helena Králová

Je mi 72 let. Pocházím ze Slovenska, ze Spišské Nové Vsi. V Čakovicích žiji 40 let. Jsem vdova, mám dceru a dvě vnoučata. Mezi moje záliby kromě vnoučat patří práce na zahrádce, čtení, cestování a ruční práce. Ráda se znovu zapojím do práce pro naši farnost. Již několik let se starám o liturgické prádlo a chci v tom pokračovat i nadále. V minulém období jsme my senioři velmi ocenili pravidelné setkávání seniorů na faře s P. Stanislawem. Ráda bych podpořila akce zaměřené na naše seniory a jiné zajímavé akce v naší farnosti.

 

Kateřina Kulawiecová

Kateřina Kulawiecová

48 let, manželka, matka (20, 17 a 14), architektka/knihovnice, konvertitka. V Čakovicích jsme "přespolní", od náhodného setkání s P. Stanislawem v létě, kdy se zde stal farářem. Administrativně spadá naše bydliště do Letňan, důležitější ale je, že se v čakovické farnosti cítíme opravdu jako doma a jsme vděčni za přijetí, kterého se nám ve farní rodině dostalo. Spolu s manželem jsem měla možnost podílet se organizačně na kurzu Alfa a na průběhu duchovní obnovy pro manžele, asistuji Stanislawovi v přípravě rodičů na křest dětí, zúčastnila jsem se i několika setkání katechumenů a s velkou radostí také biblických hodin. Mé letos "plnoleté" křesťanství dlouho setrvávalo ve formě "obsluhované", občas jsem někde přiložila ruce k dílu, ovšem s pocitem Mojžíšovým "...kdo jsem já, abych šel?" Postupem let se ve mně probouzela touha být ve službě, pomalu, pozvolna, ale stále otevřeněji až k prosbě, vyslovené s Izajášem: "Pane, pošli mne!". Přála bych si ve farnosti pomáhat vytvářet prostředí, kde by podobnou touhu v sobě mohla odhalovat většina farníků.

 

Ivana Přívratská

Ivana Přívratská

Jsem vdaná a s manželem máme dvě děti. Do čakovické farnosti jsme se přistěhovali na jaře roku 2009.
Pracuji jako finanční účetní a volný čas ráda trávím v přírodě (procházkami a túrami, na kole, lyžováním, plaváním a šnorchlováním), četbou (hlavně v MHD) nebo na zahradě. V naší farnosti bych se ráda i nadále věnovala především Modlitbám matek, nicméně chci podpořit i další činnosti, které pomáhají prohloubit duchovní život věřících i hledajících, a také nově vznikající farní charitu.

 

Anna Steinová

Anna Steinová

Je mi 40 let. Vystudovala jsem Zdravotnickou školu (pracovala jsem na Oční klinice VFN) a Teologickou fakultu v Českých Budějovicích, nyní učím ve farnosti náboženství. Do čakovického sídliště jsme se s manželem přestěhovali v roce 2008. Od října 2018 bydlíme v Třeboradicích. Máme čtyři děti. Zajímají mě dějiny umění a literatura. Mám ráda léto, s rodinou si užívám prázdniny, možnost jezdit po památkách, být v přírodě a u vody. Od března 2020 pracuji ve farnosti jako pastorační asistentka. Od dubna 2020 vedu Farní charitu Čakovice. Ráda bych pomáhala O. Stanislawovi s provozem farnosti a byla otevřená všem potřebám farníků a v rámci Charity všem potřebným.

 

Jan Špaňhel

Jan Špaňhel

Jsem ženatý a s mojí ženou Ilonou máme čtyři děti ve věku od 11 do 30 let. Oba pocházíme z Valašska z malého městečka Vizovice, jsme spolu již 31 let a posledních 18 let žijeme ve Vinoři.
Společně rádi jezdíme k moři, kde nic moc neděláme, odpočíváme a máme rádi dobré jídlo. Já jsem duší sportovec, jezdím na kole a hraju fotbal.
Letos v lednu jsem ukončil bakalářská studia na teologické fakultě Univerzity Karlovy a 9. října jsem byl vysvěcen na trvalého jáhna. Nabídl jsem svoji kapacitu ve službě církvi bez ohledu na místo a rád jsem přijal nabídku otce Stanislawa na působení v Čakovicích.
Rád bych přiložil ruku k dílu v oblasti pastorace, chci naslouchat druhým a být nápomocný životu ve farnosti.

 

Filip Šroubek

Filip Šroubek

Je mi 45let. Pracuji jako vědecký pracovník v Akademii věd a učím na Karlově univerzitě. S mojí ženou Gabrielou máme tři děti (16, 11 a 6 let) a před 11 lety jsme se přestěhovali z Vinohrad do Čakovic. Rád sportuji (závodně jsem hrál Frisbee Ultimate - hra s diskem podobná americkému fotbalu, ale bezkontaktní) a zajímám se o ornitologii.
Ve farnosti bych rád podpořil akce zaměřené na otce a jejich dospívající děti.

 

Jiří Vintiška

Jiří Vintiška

Je mi 44 let. Vystudoval jsem Fakultu informatiky a statistiky na VŠE v Praze. V Čakovicích, kde mám tu čest aktuálně pracovat ve veřejné službě jako starosta, žiji od narození. Mám dva syny. Zajímá mě historie, geografie a aktivní cestování po městech i přírodě u nás i v zahraničí.
V pastorační radě bych se rád věnoval především pomoci s rozvojovými projekty farnosti, rád bych pomohl s rozvojem farní charity nebo s prezentací činností farnosti.

 

Ekonomická rada

Daniel Kajpr

Daniel Kajpr

Je mi 51 let. Jsem ženatý a máme dvě dospělé děti, syn pracuje jako urbanista a dcera studuje medicínu. Živím se jako zahradník a zaměstnávám v sezóně pět lidí. K mým zájmům patří zejména sport - tenis, turistika letní i zimní, kultura - četba, divadlo a politický ruch v Čakovicích. V minulém volebním období jsem byl místním zástupcem starosty, nyní jsem opět zvoleným zastupitelem.

 

Bronislav Kulawiec

Bronislav Kulawiec

Je mi 48 let, jsem architekt, se ženou máme dvě dospělé dcery a syna. Do Letňan jsme se přestěhovali v roce 2003, řadu let jsme i s dětmi strávili v Kobylisích u Salesiánů. Vanutí Ducha nás přivedlo do Čakovic souběžně s P. Stanislawem. Spolupracoval jsem na duchovní obnově manželů a především na kurzu Alfa - překvapilo mne, jak mi po skončení chyběl. Asi je čas opět překonat svou opatrnost, lenost, či co, nabídnout své síly službě společenství, a nebrblat si své nápady jen tak pod vousy.

 

Marek Pohnan

Marek Pohnan

Je mi 47 let, jsem člen ekonomické rady. Spolu s mojí ženou Magdalenou máme tři syny 7, 13 a 15 let. Do Třeboradic jsme se přistěhovali před 11 lety. Pracuji jako vedoucí obchodního týmu pro ČR. Volný čas trávíme především při vyjížďkách na kolech. Moji dva starší synové aktivně šermují kordem, proto mnoho času věnujeme jim.

 

Radek Váša

Radek Váša

Jsem rodákem z Čakovic. S manželkou máme 3 děti ve věku 28, 25 a 16 let. Ve volném čase se zajímám o různé druhy sportu, které jsem i rekreačně provozoval. Rádi vyhledáváme procházky v přírodě, v létě pěšky či na kole, v zimě i na běžkách. Osobní „cestu víry“ jsem našel až na střední škole a pohyboval se mezi čakovickým a proseckým kostelem. Profesně řídím společnost zabývající se pronájmem, provozem a údržbou komerčních objektů zejména v oblasti kanceláří či obchodních prostor v Praze i v dalších městech.

 

Jan Zelenka

Jan Zelenka

V Čakovicích jsem s rodiči a bratrem prožil celé dětství i školní léta. Po studiu na VŠE jsem se oženil a s manželkou Zuzkou jsme několik let bydleli na sídlišti v Letňanech. Před 25 lety jsme se přestěhovali do staršího domku do Třeboradic, kde jsme vychovali naše dvě děti, dnes již dospělé. S osobní vírou jsem se potkal až během vojenské služby, po křtu jsme kostelní život prožívali většinou na Proseku, později především v Líbeznicích a Klecanech a přibližně poslední dva roky jsme zpátky "doma" v Čakovicích.
Rád navštěvuji místa nová i známá, vyloženě slabost mám pro každoroční projížďky na kole v lesích a po hrázích rybníků okolo Třeboně.
Pracovně se pohybuji celý život mezi čísly, začínal jsem ve větší účtárně, vyzkoušel si práci i jako živnostník a posledních dvacet let pracuji v malé účetní firmě.