Blog - Zprávy z farních rad

Zápis ze setkání pastorační rady 17. 4. 2024

Zápis ze setkání pastorační rady 17. 4. 2024

Stručný zápis z pastorační rady.

Číst dál
Hospodaření farnosti v roce 2023

Hospodaření farnosti v roce 2023

Hospodářské výsledky farnosti sv. Remigia v Praze 9 Čakovicích za rok 2023

Číst dál
Ze setkání pastorační rady

Ze setkání pastorační rady

Body z jednání pastorační rady 6. 9. 2023

Číst dál
Ze setkání pastorační rady

Ze setkání pastorační rady

Body z jednání pastorační rady 31. 5. 2023

Číst dál
Zápis z pastorační farní rady konané 29. 3. 2023

Zápis z pastorační farní rady konané 29. 3. 2023

Stručný zápis z pastorační farní rady konané 29. 3. 2023

Číst dál
Zápis z pastorační rady

Zápis z pastorační rady

Body, kterým se věnovala pastorační rada na svém setkání ve středu 1. února.

Číst dál
Zápis z ekonomické rady

Zápis z ekonomické rady

Krátký souhrn projednávaných věcí.

Číst dál
Zápis z pastorační farní rady konané 7. 9. 2022

Zápis z pastorační farní rady konané 7. 9. 2022

V úvodu svého setkání se pastorační rada věnovala podzimním akcím. Podrobnosti viz web farnosti.

Číst dál
Restaurování rozety a portálu

Restaurování rozety a portálu

Číst dál
Sbírka na předláždění prostoru před kostelem

Sbírka na předláždění prostoru před kostelem

Číst dál
Zápis z pastorační farní rady konané 16. 5. 2022

Zápis z pastorační farní rady konané 16. 5. 2022

Během svého setkání se pastorační rada věnovala závěrům synodálního procesu na úrovni farnosti. Podrobné zprávy jsou dostupné na webu naší farnosti.
Dalším bodem byly akce pořádané do léta 2022. Podzimní akce upřesní nový duchovní správce František Čech.

 • Noc kostelů: 10.6.2022
 • Biřmování v Čakovicích: 12.6.2022 během mše od 9:00; biskup Václav Malý
 • Letní tábor: 14.-20. srpna 2022
 • Cyklovýlet: květnový termín zrušen; možnost uspořádat ho v září
 • Posvícení: letos se připojíme k akci Čakovické slavnosti již 17. 9. - program bude upřesněn
 • Výročí 100 let od narození Mons. Bradny: So 26.11.2022, 15:00 mše: pozván
  biskup Václav Malý

Převzetí Čakovického hřbitova

Převzetí Čakovického hřbitova

Od 1. 6. 2021 jsme převzali správu čakovického hřbitova.

Nyní se poplatky neplatí panu Vaňákovi, vše nám pomáhá vyřizovat farnice paní Kinga Jiskra.  Změny a informace poskytujeme na mailu [email protected]

Rádi bychom změnili vzhled hřbitova. Upravili zeleň, na jaře nechali odstranit hnízda ptáků, zvýšili úklid hřbitova, nechali odstranit staré věci z nezaplacených hrobů, označili volné hroby, nainstalovali nové informační tabule, lépe umístili kontejner na odpad, natřeli vstupy na hřbitov. Brzy vytvoříme harmonogram prací a uveřejníme podzimní brigádu.

Na hřbitově je pochovaný mimo jiné i Mons. Antonín Bradna, jehož 100. výročí od narození si připomeneme v roce 2022.

Zápis z pastorační farní rady konané 2. 3. 2022

Zápis z pastorační farní rady konané 2. 3. 2022

Během svého setkání se pastorační rada věnovala především akcím pořádaných do léta 2022.

 • Svátost smíření: pro děti a mládež: Čt 7.4.2022 od 15:30
 • Velikonoce – nabídka prožití období svatého týdne méně tradičním způsobem – bude upřesněno
 • Farní výlet: 21.5.2022, Sázava, Hrusice – bude upřesněno
 • Noc kostelů: 10.6.2022: farnost Čakovice za i letos zapojí
 • Biřmování: 12.6.2022 v Čakovicích i ve Vinoři; světitel: Václav Malý
 • Farní tábor: 14.-20. srpna 2022

Pastorační rada se dohodla při organizování farních akcí využívat Google kalendář.

V naší farnosti byly nedávno pokřtěny 2 dospívající dívky a k přijetí křtu o Velikonocích se připravuje 5 dospělých osob.

Podle informace z ekonomické farní probíhají jednání ohledně financování rekonstrukce fary (ekonomická farní rada spolu se Stanislawem předloží návrhy generálnímu vikáři arcibiskupství; nutný jeho souhlas).

Farnost má své logo, které bude mj. uváděno na pozvánkách na farní akce.

Roman Kuželka požádal o odstoupení z pastorační rady k 16. 3. 2022 z důvodu nedostatku času.

1