Knihovna

Knihovna

Vítejte v knihovně u Remigia!

Naše farní knihovna má zatím něco přes 400 titulů, které jsou uloženy ve společenské místnosti fary. V seznamu je najdete ve dvou záložkách: pro dospělé a pro děti. V záložce pro dospělé jsou ještě knihy rozdělené na odbornou nebo populárně-naučnou část a část beletrie - kratší příběhy, romány, beletrizované životopisy.

Seznam knih

Je možné si půjčovat v době farního kafe v neděli po mši svaté cca od 10 hod. nebo během setkávání, která probíhají na faře (pravidelné aktivity), stačí se zapsat do výpůjčního sešitu, který je umístěn přímo v knihovně. Výpůjční doba jsou dva měsíce, po domluvě je možné ji prodloužit. 

Děkujeme za případné knižní dary, po jejich zpracování budou přidány do aktualizovaného seznamu.

Marta Pilniková, správce farní knihovny