Plán na rok 2022

PLÁN NA TENTO ROK

srpen
 • 7.8.

  V neděli 7. 8. se uskuteční sbírka do fondu sv. Vojtěcha vyhlášena arcibiskupstvím, která je určena na platy kněží.

 • 14.8.  V neděli 14. 8. od 15.00 se uskuteční v Třeboradicích u kostela Nanebevzetí Panny Marie poutní bohoslužba.
 • 26.8.

  V sobotu 3. 9. od 9 hod. je plánovaný úklid našeho kostela, děkujeme za váš čas, který tomu věnujete. V tento den také probíhá od 9 hod. brigáda u kostela Panny Marie v Třeboradicích, kde se plánuje oprava schodů, finančně podpořena nadací Via. Zde můžete přinést něco dobrého k jídlu či pití nebo přiložit ruku k dílu. 

září
 • 4.9.

  V neděli 4. 9. budeme při mši svaté žehnat školákům, také budou požehnány aktovky a penály.

 • 5.9.

  Setkání s Anežkou – mládež 12+ od 17:00

 • 5.9.  Setkání nad Biblí online od 20:30
 • 7.9.  Setkání pastorační rady od 19:00
 • 11.9.  V neděli 11. 9. od 13:00 bude P. František sloužit mši svatou v zahradě třeboradického kostela v rámci akci Třeboradické babí léto.
 • 12.9.  Modlitební setkání v kostele od 19:30
 • 12.9.  Setkání dětí 10+ s Aničkou Steinovou a Danou Fraňkovou od 17:00
 • 13.9.  Setkání seniorů od 15:00
 • 14.9.  Setkání ekonomické rady od 19:00 na faře
 • 17.9.  V sobotu 17. 9. oslavíme posvícení našeho kostela. Od 15:00 bude mše svatá za obec, od 16 hod. koncert sboru Diphtheria, od 17 hod. divadlo pro děti, od 18:30 hraje kapela Jazzterdays.
 • 19.9.  Setkání nad Biblí online od 20:30
 • 24.9.  Třeboradické posvícení 24. 9. - mše svatá od 12:00 v zahradě u třeboradického kostela.
 • 25.9.  Od 16:00 proběhne bohoslužba u kapličky v Letňanech v rámci Letňanského posvícení. Bude následovat divadlo pro děti od 17:00, od 18:30 hraje kapela Feferon.
 • 26.9.  Modlitební setkání v kostele od 19:30
říjen
 • 2.10.  Dne 2. 10. se bude konat v našem kostele posvícenská mše svatá doprovázená sborem Camerata. V 15 hod. bude následovat farní den na zahradě, při nepříznivém počasí v Čakovickém zámku.
 • 3.10.  Setkání mládeže 12+ s Anežkou od 17:00
 • 3.10.  Setkání nad Biblí online od 20:30 - vede Tonda Škoch
 • 4.10.  Dne 4. 10. od 9:00 proběhne výlet seniorů do Budyně nad Ohří - působiště Msgre. Bradny. Bude společná mše svatá, prohlídka kostela a povídání o životě farnosti. Na faře pak bude občerstvení z vlastních zásob. Protože pojedeme auty, potřebujeme co nejdříve znát počet účastníků. Přihlásit se můžete u Aničky Steinové.
 • 9.10.  Mše svatá 9. 10. od 9:00 za účasti členů Živého růžence v naší farnosti - památka Panny Marie Růžencové.
 • 10.10.  Modlitební setkání v kostele od 19:30 - vede Tonda Škoch
 • 16.10.  Misijní neděle - hosté z Misijního díla
 • 17.10.

  Setkání nad Biblí online od 20:30 - vede Tonda Škoch

 • 17.10.  Setkání mládeže 12+ s Anežkou Hesovou od 17:00
 • 23.10.V neděli 23. 10. 2022 se koná misijní neděle. V naší farnosti nás navštíví arcidiecézní ředitelka PMD sestra Angelika a seznámí nás s posláním Papežského misijního díla, kterému věnujeme nedělní sbírku a výtěžek ze zakoupení misijního koláče.
 • 24.10.  Modlitební setkání v kostele od 19:30 - vede Tonda Škoch
 • 28.10.  Mše svatá za národ od 17:00
 • 31.10.

  Setkání nad Biblí online od 20:30 - vede Tonda Škoch