Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 19.5. do 26.5.2024 - 21. týden

neděle 19.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO, S KÁZÁNÍM PRO DĚTI
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnosti.
pondělí 20.5. památka Panny Marie Matky Církve
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1. - 2. třída s Míšou
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online, vede Toník Škoch
úterý 21.5. sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a jeho druhů, mučedníků
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za uzdravení mého mateřství
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Akce setkání 12+ s Anežkou Hesovou
středa 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Farní zahrada 16:00 Akce Setkání dobrovolníků a přátel Farní charity
čtvrtek 23.5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Farní kostel sv. Remigia 17:00 za farnost Čakovice a obce Čakovice, Letňany a Veleň
17:30 Mše svatá Poděkování za boží ochranu pro Anežku, která dnes slaví narozeniny a prosba o zdraví celé živé rodiny
18:00 Adorace Příležitost ke svátosti smíření po mši svaté
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 24.5. připomínka den modliteb za církev v Číně
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 26.5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Na poděkování za dar života, s prosbou o dar zdraví, Boží pomoc a požehnání
Farní sál 10:00 Akce Farní kafe s P. Františkem
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za spásu duše Jozefa Sinčáka

Ve čtvrtek zveme nejen seniory na pouť do Staré Boleslavi. Informace najdete na nástěnkách a na webu.

Ve středu 29. 5. jsou zváni milovníci deskových her na faru ve Vinoři. Od 18:00 se uskuteční další deskohraní.

POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY