Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 10.12. do 17.12.2023 - 50. týden

neděle 10.12. 2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Na poděkování za život kmotra Josefa a za jeho věčnou spásu
17:00 adventní koncert sboru Camerata
pondělí 11.12. sv. Damasa I., papeže
Farní sál 15:30 NENÍ Náboženství dětí 1.- 2. třída s Míšou
16:30 Ruší se pro nemoc Adventní tvoření
19:30 Společenství dospělých
úterý 12.12. roráty
Farní kostel sv. Remigia 06:00 Za + Veroniku.
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Setkání 12+ s Anežkou Hesovou
čtvrtek 14.12. památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Za farnosti v Čakovicích a ve Vinoři.
18:00 Adorace s možností zpovědi (svátosti smíření) do 18:55.
Farní sál 15:30 Příprava na 1. sv. přijímání
17:45 Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 15.12. pátek 2. adventního týdne
Farní sál 16:30 Modlitby matek
neděle 17.12. 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (Gaudete), s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Poděkování za dar života a prosba za dar víry pro dceru Arletu
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 15:00 v rámci akce Sousedský třeboradický advent

 

Minulý týden byla sbírka určená do fondu sv. Vojtěcha. Vybralo se 4364,- Kč. Od příštího roku se mění způsob přispívání na mzdy kněží. Místo čtyř nedělních sbírek na Fond sv. Vojtěcha bude jen jedna. Každé farnosti byla také stanovena částka, kterou do Fondu mzdové podpory kněží odvede (jde o 400 Kč na výdělečně činnou osobu). Pro naši farnost to znamená 20 200 Kč na rok. Tuto částku zaplatí farnost buď přímo - tedy z farního účtu, nebo nepřímo - v případě kdy se jednotliví farníci zaregistrují na webu praha.donator.cz a podpoří svou farnost.

Děkujeme všem, kteří včera zajistili otevřený kostel pro návštěvníky adventních trhů a všem, kteří byli u stánku s dobrooplatky a u stánku charity.

Farní charita společně s farníky z Vinoře vypsala sbírku na Doniu na podporu malého chlapečka Ivánka. Více se můžete dozvědět na nástěnce charity na faře a na FB charity. Pomoc Ivánkovi | Donio

Pro nemoc naší katechetky Míši, se ruší pondělní adventní tvoření a náboženství dětí a bude přesunuto na pondělí 18. 12. 

V sobotu od 9:00 bude na faře ve Vinoři setkání ministrantů.