23.5. pouť do Staré Boleslavi - společně s farností Vinoř a Chodov

1.6. cyklopouť s farností Kbely

7. 6. Noc kostelů

16.6. 1. svaté přijímání dětí

23.6. Farní den + oslava 5. výročí kněžského svěcení

5.10. posvícení kostela

15. - 17. 11. Farní víkend ve Štěkni - společně s farností Vinoř

 

https://agendafarnosti.czhttps://o1.agendafarnosti.cz/farnostcakovice.cz/img/media/ruzne/farni_vikend.pdf