Přítomni: P. František Čech (FČ), Radek Váša (RV), Jan Zelenka (JZ), Daniel Kajpr (DK), Broňa Kulawiec (BK)

  • Revize smluv a nájmů pozemků a nemovitostí farnosti
  • Zahájení spolupráce s novým účetním – příprava průběžných výsledků hospodaření
  • Zavedení oddělených účtů na běžný provoz a provoz hřbitova
  • Odhad příjmů a provozních výdajů na rok 2023 – stanovení možných výdajů
  • Stav sbírek na opravy ve farnosti, stanovení priorit
  • Očekávané větší investiční akce: střecha kostela opravena, ale oplechování je již špatné; rozjeta sbírka na dlažbu u kostela, potřebujeme ale asi 10x více; je třeba počítat s obnovou ozvučení kostela. Je třeba ponechat rezervu i na menší opravy a akce
  • Farní les – rozhodnuto zjistit u arcibiskupství za jakých podmínek by převzali správu
  • Rekonstrukce fary – příprava schůzky na AP pro zajištění financí
  • Příští EKO rada – březen 2023