Papež se dotýká těch nejzávažnějších problémů, které se týkají přírody a lidské společnosti, jimž čelíme všichni společně. 

Papežův dopis nese čtyři „hlasy“: hlas chudých, domorodců, mladých a divočiny – hlasy, kterým se dnes příliš často nenaslouchá

Tento silný příběh ukazuje, jak dopisy z Vatikánu putují do Senegalu, Brazílie, Indie a na Havaj, kde zvou pět výjimečných lidí k jedinečnému dialogu s papežem. Dialogu, který nás inspiruje stát se pečovateli o planetu, náš společný domov.

Nenechte si ujít tento důležitý film, který otevírá oči a srdce, ať už patříte k jakékoli víře. Je to naléhavé a dojemné poselství, které nám připomíná naši společnou odpovědnost za budoucnost naší planety.