Naše farnost je vcelku mladou komunitou. Ať už podle věku, nebo podle doby, kterou někteří ve farnosti bydlí. Mě nevyjímaje. Kdo tedy vlastně jsme? Co je pro nás v našem životě s Bohem a v církevním společenství důležité?

Tyto a podobné otázky se mi už nějaký čas honí hlavou. Na některé z nich můžeme najít odpověď v zápisech výstupů synodálních skupinek, které se scházely před nějakou dobou. Nicméně čas jde dále a setkávání synodálních skupinek mělo přeci jen trochu jiný účel, než zkoumání toho, kdo vlastně, jako farnost jsme.

A tak jsme si ve spolupráci s některými členy farnosti (Anička Steinová, Kristýna Vavrušková, Jan D. Bláha) připravili dotazník s jednoduchým názvem Kdo jsme?

Prosíme vás, o pár minut vašeho času a trochu energie, kterou budete potřebovat pro jeho vyplnění. Je určen pro každého ve věku od cca 7 let, kdo se nějak kolem naší farnosti pohybuje, nějakým způsobem s ní žije.

K čemu budou sloužit výsledky dotazníku?

  • Budeme se moci lépe navzájem poznat. Ačkoli je dotazník anonymní, přesto nám napoví jaké jsou naše oblíbené způsoby prožívání vztahu s Bohem.
  • Budeme moci zjistit, zda by někdo další neocenil některé naše obdarování - např. nové společenství, aktivitu, kterou zatím ve farnosti nemáme.
  • Pro pastorační radu budou výsledky určitým vodítkem při přemýšlení nad životem a akcemi ve farnosti.
  • Budou zpětnou vazbou i pro mě, jakožto duchovního správce po dvou letech mého působení ve farnosti.

Jak mohu dotazník vyplnit?

  • online - pomocí Google dotazníkového formuláře
  • papírově - vytištěné dotazníky naleznete v kostele na stolku pod kůrem. Vyplněné dotazníky pak můžete odevzdat do krabice v kostele.

Kolik času mi to zabere?

  • Pro vyplnění dotazníku je třeba cca 15 - 20 minut.

Kde se dozvím výsledky dotazníku?

  • Na farním dni v neděli 23. 6. 2024 odpoledne.
  • Na webu a sociálních sítích farnosti.

Děkuji za spolupráci a těším se na výsledky. Doufám, že nám pomohou na společné cestě.

František Čech, duchovní správce farnosti.