V úvodu svého setkání pastorační rada hodnotila akce a bohoslužby v postní době a o Velikonocích. Pozitivně vnímá zapojení farníků.

Poté se věnovala organizaci Farního dne plánovaného na neděli 25.6.2023 od 15:00.

Bylo odsouhlaseno posunutí začátku čtvrteční mše sv. ze 17:00 na 17:30.

V úterý 19.9.2023 od 18:00 pořádá naše farnost přednášku místoředitele Vatikánské observatoře P. Pavla Gábora SJ, PhD na téma „Kauza Bruno a Galilei - jak to s nimi doopravdy bylo?“

Na žádost pana arcibiskupa nebude v naší farnosti praktikováno přijímání pod obojí způsobou v dosavadní podobě (tj. přijímáním na ruku a následným namočením do kalicha), ale pouze pitím ze společného kalicha nebo podáváním do úst. Přijímání pod obojí způsobou bude probíhat spíše jen o slavnostech.