Boží slovo:
1. čtení – Sk 1,12-14
2. čtení – 1 Petr 4,13-16
evangelium – Jan 17,1-11a

Otázky k zamyšlení:
• Je pro mě důležitá modlitba ve společenství?
• Jsem vděčný/á, že jsem křesťanem, i když se setkám s urážkami či nepochopením?
• Usiluji o to, abych konal/a dílo, které mi Otec svěřil, a tím Ho oslavoval/a? Uvědomuji si, že se to týká i mé běžné každodenní činnosti?

Úkol:
• Dokončím práci, kterou jsem dlouho odkládal/a.

Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy;
dej, ať nám, našim blízkým, naší farnosti ani naší zemi tato jeho pomoc nikdy nechybí,
abychom se dobře rozhodovali a správně jednali.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.