V úvodu svého setkání pastorační rada hodnotila adventní a vánoční akce pořádané farností.

Poté probírala možnost podzimní víkendové duchovní obnovy pro manžele. Zda se uskuteční, bude upřesněno později.

Věnovala se také farním akcím a bohoslužbám v době postní a velikonoční. Opět bude možnost účastnit se každý postní pátek od 17:00 křížové cesty v kostele. Farníci ochotní zorganizovat a vést jednu z křížových cest se mohou hlásit pastorační asistentce Anně Steinové.

Diskutovalo se i o možnostech setkávání k bohoslužbám a komunitním aktivitám v Letňanech.