V družném hovoru i během klimbání na sedadle auta, případně s pozorností na 100% vyburcované volantem v rukou, ale i procházkou po ulicích Říma, modlitbou u hrobu sv. Filipa Neriho, pitím kávy v oblíbeném malém baru, vzpomínáním na bohoslovecká léta při obsluhování v jídelně papežské koleje.

Tak jsem díky velkorysosti svého kamaráda i farníků mohl strávit uplynulé dny. Hodiny, které byly koncentrovány kolem pohřbu svatého otce Benedikta XVI. O jeho osobě a odkazu se asi ještě mnoho namluví a napíše a tak bych si dovolil jen jednu osobní poznámku.

Josef Ratzinger se stal Benediktem XVI. na jaře roku 2005, kdy jsem byl v osmé třídě základní školy uchvácen přírodními vědami. Jeho pontifikát ukončil v roce 2013, kdy jsem byl v prvním ročníku semináře a studia na teologické fakultě.

Bez nadsázky tak mohu říct, že byl papežem mého dospívání. A až při pohledu zpět jsem si uvědomil, jak velmi zasáhl do formování mého života. Nejvíc asi jeho encykliky, které jsem četl - Bůh je láska a Nadějí jsme spaseni. Jak už to u mě bývá, nepamatuji si z nich příliš mnoho  kromě jejich názvů, ve kterých se ale odráží to nejpodstatnější, co mi jejich četba dala: že Bůh je a je láskou ve společenství osob a že díky tomu mohu doufat v naději, že svět i můj konkrétní lidský život má smysl. I další dvě díla o eucharistii a o Božím slově pro mě byly důležité.

V neděli jsem si vás dovolil potrápit textem kázání svatého otce Benedikta v trochu bláhové představě, že tím ho budu moci nám všem přiblížit a připomenout. Možná se tak stalo, možná ne. Nicméně jsem si uvědomil, že ačkoli by byl rád, že z jeho slov čerpáme inspiraci, nechtěl by, abych se stal nějakým automatem na citáty.

Údiv a nadšení z Krista - světla a pravdy pro náš život. Údiv nad tím, který je stejný včera, dnes i na věky a zároveň vždy nový a kreativní. Setkání s ním v Ježíši Kristu. Setkání, které musí být vždy prožité v první osobě. O to papeži Benediktu šlo.

Abych se tu zbytečně nerozepisoval, končím velkým přáním: ať už k tomu budou sloužit myšlenky zesnulého papeže, nebo ne. Nebojme se toužit a hledat setkání s Bohem láskou, s nadějí pro každého z nás.

(fotografie z návštěvy BXVI. ve Staré Boleslavi v roce 2009, kvalita odpovídá historickým technologiím té doby)