Kolem slavnosti Zjevení Páně (lidově třech králů) je zvykem žehnat domy a byty, ve kterých bydlíme. Na tento zvyk odkazují i tři písmena, která se píší na dveře: K (nebo C), M, B. Jsou to začáteční písmena žehnací modlitby: Kristus ať žehná tomuto domu. I proto se k nim dopisují tři křížky (+), odkazující na znamení kříže, které se při žehnání používá.

Proč je dobré žehnat naše byty a domy? Díky tomu, že se v Ježíši z Nazareta stal Bůh člověkem a můžeme se s ním setkávat nejen duchovně, ale i tělesně, víme, že přichází aby očišťoval a proměňoval nejen naše srdce a náš život po duchovní stránce, ale také může přinášet svou dobrotu i na místa ve kterých bydlíme, nebo kde pracujeme. Místa, která jsou svědky jak našich dobrých a láskyplných slov, myšlenek a skutků, ale také těch naplněných neláskou a zlobou. Jestliže se od špatných skutků očišťujeme při mši svaté a při zpovědi my sami, pak modlitba požehnání je také prosbou o očištění našich příbytků Boží přítomností, prosbou o přítomnost Boží lásky v našich domovech.

Jako vnější znamení pak slouží kropení svěcenou vodou, znamení nade dveřmi posvěcenou křídou (s odkazem na první Velikonoce - paschu v Egyptě a vysvobození z otroctví), provonění našeho domova požehnaným kadidlem. Ať už požehnání, nebo použití vody, křídy a kadidla nejsou nějakou magií - my sami musíme odvést svůj díl práce. Na druhou stranu nejsou ani nějakým pouhým symbolem, působí v síle Božího Ducha a modlitby společenství Církve (tedy všech pokřtěných).

Jak na takové žehnání? Ze křtu může žehnat každý pokřtěný a tak stačí se společně sejít a dům nebo byt požehnat modlitbou, kterou můžete najít třeba na webu Liturgie.cz. Případně můžete oslovit kteréhokoli kněze nebo jáhna. Žehnat obydlí je možné na začátku užívání (např. novostavbu, při nastěhování i do již používaného domu nebo bytu) případně opakovaně, třebas právě v období kolem tří králů.