Poté nový administrátor farnosti nastínil své pastorační plány (přednáškový cyklus Úvod do Bible, nedělní katecheze pro děti apod.) a záměry týkající se některých úprav v kostele (ohledně uspořádání bočních kaplí, křestní kaple a oltářů).

Každý týden jedno celé dopoledne se pastorační asistentka a administrátor farnosti budou věnovat návštěvám seniorů a nemocných a jejich pastoraci.

Farní časopis Remigius bude z kapacitních důvodů redakční rady vydáván ve stručnější podobě, levněji a pravděpodobně častěji.

K 1. 1. 2023 bude mít farnost nového účetního.