Od pondělí 11. 7. probíhá restaurování rozety a portálu nad hlavním vchodem do kostela. Provádí jej Mgr. Martin Široký akad. soch. a rest.

Restaurování bude probíhat po dobu letních prázdnin, dokončení je plánováno v průběhu září 2022.

Na opravu jsme získali od památkového odd Magistrátu hl.m. Praha grant 170 tis. Kč. Je to cca 60% z celkové částky.