Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 20.11. do 27.11.2022 - 47. týden

neděle 20.11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Mše svatá za farnosti Čakovice a Vinoř.
pondělí 21.11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Farní kostel sv. Remigia 19:30 Akce Modlitební setkání - vede Tonda Škoch Modlitební setkání - vede Tonda Škoch
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
17:00 Akce Setkání 12+ s Anežkou Setkání 12+ s Anežkou
úterý 22.11. památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Farní kostel sv. Remigia 10:00 Mše svatá ( volná intence )
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkání maminek s malými dětmi
18:30 Akce Co je Bible a jak na ni? Cyklus přednášek a setkání o Bibli a tím, co je možné v ní nalézt a co ne.
  1. Kde se vzala Bible a co od ní můžu čekat? Slovo Boží a slovo lidské 8. 11. 2022
  2. SZ – Knihy Mojžíšovy 22. 11. 2022
  3. SZ – Historické knihy 6. 12. 2022
  4. SZ – Proroci 20. 12. 2022
  5. SZ – Žalmy a knihy mudroslovné 3. 1. 2023
  6. NZ – evangelia 17. 1. 2023
  7. NZ – skutky apoštolů, katolické listy 31. 1. 2023
  8. NZ – apoštol Pavel 14. 2. 2023
  9. NZ – Janovy listy, Apokalypsa 28. 2. 2023
středa 23.11. sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Farní sál 19:00 Akce Ekonomická rada Setkání členů ekonomické rady
čtvrtek 24.11. památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Za ty, kteří letos přijali svátost biřmování nebo tuto svátost obnovili, za Boží požehnání a dary Ducha Sv. jim i jejich rodinám.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 25.11. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 26.11. sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Farní kostel sv. Remigia 10:00 Akce Setkání ministratnů Další setkání pro ministranty. Tentokrát se budeme bavit o vybavení kostela, opět si procvičíme základní ministrantské dovednosti.
15:00 Mše svatá Slavnostní mše svatá za mons. Antonína Bradnu (výročí 100 let od jeho narození) slaví biskup Václav Malý.
Po mši následuje vernisáž výstavy a diskusní pořad v čakovickém zámku.
neděle 27.11. 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Čakovický zámek 16:00 Oznámení
Srdečně zveme na duchovní obnovu na téma "Příprava srdce na Vánoce" s Kateřinou Lachmanovou. Obnova proběhne 27. 11. od 16:00 v sále Čakovického zámku. Během obnovy bude přítomen také P. František k možnosti svátosti smíření. Parkování bude možné na parkovišti u zámku. Pro děti je připraveno hlídání.
PhLic. Kateřina Lachmanová, ThD. (*1964) je teoložkou a psycholožkou, autorkou duchovní literatury, věnuje se přednáškové činnosti.
Více informací zde
Farní kostel sv. Remigia 08:59 Akce Žehnání adventních věnců Na začátku mše svaté požehnáme jak kostelní, tak i přinesené adventní věnce.
09:00 Mše svatá Za uzdravení kamarádky Markéty, za dar znovuobrácení Ondřeje a za požehnání celé jejcih rodiny

V úterý 22. 11. je výjimečně mše sv. až od 10:00 z důvodu návštěvy seniorů z farnosti Praha Chodov.

Ve čtvrtek nebude po mši svaté adorace a možnost svátosti smíření.

V sobotu od 10:00 do 11:00 bude setkání ministrantů v kostele sv. Remigia.