Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 8.10. do 15.10.2023 - 41. týden

neděle 8.10. 27. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnost. Na konci mše svaté bude udělováno novokněžské požehnání P. Dominikem Fričem
pondělí 9.10. sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1.- 2. třída s Míšou
19:30 Akce Společenství dospělých
úterý 10.10. úterý 27. týdne v mezidobí
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkávání maminek s malými dětmi probíhá každé úterý od 9:30 na faře nebo na farní zahradě. V případě zájmu nás prosím dopředu kontaktujte (kdyby nám např. náhle onemocněly děti a setkání se muselo zrušit). Telefon: Markéta 723 546 600, Eva 737 378 801. Více informací v plakátu.
Rády přijmeme mezi sebe i ukrajinské maminky s dětmi!
čtvrtek 12.10. sv. Radima, biskupa
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Akce modlitba růžence
17:30 Mše svatá Za živou i zemřelou rodinu S.
18:00 Adorace Adorace s možností zpovědi (svátosti smíření) do 18:55.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 13.10. pátek 27. týdne v mezidobí
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek V naší farnosti se schází modlitební skupinky hnutí Modlitby matek. První skupinka se schází zpravidla v pátek v 16:30 na faře. Budeme velice rády za vaši účast, prosíme, kontaktujte nás. Kontakt: [email protected]
Informace o průběhu modlitebního setkání naleznete zde: http://www.modlitbymatek.cz/modlitebni-setkani.
klášter ve Štěkni Akce Víkend pro rodiny Společná duchovní obnova pro manžele a rodiny.
sobota 14.10. sv. Kalista I., papeže a mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie
klášter ve Štěkni Akce Víkend pro rodiny Společná duchovní obnova pro manžele a rodiny.
neděle 15.10. 28. neděle v mezidobí, s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za živou i zemřelou rodinu Dvořákovu
18:00 Akce Koncert smyčcového orchesrtu ARCHI z Kolína Zazní melodie klasické a filmové hudby.
klášter ve Štěkni 00:01 Akce Víkend pro rodiny Společná duchovní obnova pro manžele a rodiny.

V neděli 22. 10. je misijní neděle, připojíme se k akci Misijní koláč.