Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 1.1. do 8.1.2023 - 01. týden

neděle 1.1. MŠE SVATÁ S OBNOVOU MANŽELSKÝCH SLIBŮ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá ( volná intence )
10:00 Akce Novoroční koncert - varhany a zpěv
pondělí 2.1. památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Farní sál 17:00 Akce Pondělky 12+
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Toník Škoch
úterý 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá ( volná intence )
Farní sál 15:00 Akce Setkání seniorů
18:30 Akce Co je Bible a jak na ni? Cyklus přednášek a setkání o Bibli a tím, co je možné v ní nalézt a co ne.
  1. Kde se vzala Bible a co od ní můžu čekat? Slovo Boží a slovo lidské 8. 11. 2022
  2. SZ – Knihy Mojžíšovy 22. 11. 2022
  3. SZ – Historické knihy 6. 12. 2022
  4. SZ – Proroci 20. 12. 2022
  5. SZ – Žalmy a knihy mudroslovné 3. 1. 2023
  6. NZ – evangelia 17. 1. 2023
  7. NZ – skutky apoštolů, katolické listy 31. 1. 2023
  8. NZ – apoštol Pavel 14. 2. 2023
  9. NZ – Janovy listy, Apokalypsa 28. 2. 2023
čtvrtek 5.1. čtvrtek 2. týdne po Narození Páně
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá za + tatínka Miroslava Žofáka
pátek 6.1. SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 8.1. svátek Křtu Páně
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Boží požehnání kmotře a kmotrovi a celé jejich rodině, za dar víry

Kdo by se chtěl zapojit do Tříkrálové sbírky, je možné přihlásit se u Anny Steinové T: 606 805 494 nebo u Marty Bendové T: 606 407 420. Žehnání koledníků bude ve čtvrtek 5. 1. na konci mše svaté. Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhne v neděli 8. 1. po mši svaté. Děkujeme za vaše dary.

V pondělí 2. 1. není náboženství s Míšou.

Posvěcenou vodu, křídu a kadidlo můžete využít při žehnání vašich domovů. Žehnat můžete buď vy sami na základě všeobecného kněžství ze křtu, případně můžete oslovit mě, nebo bratra jáhna Honzu. Modlitbu požehnání naleznete v článku na webu farnosti.