Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 7.5. do 14.5.2023 - 19. týden

neděle 7.5. 5.NEDĚLE VELIKONOČNÍ, MŠE S KÁZÁNÍM PRO DĚTI
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnosti Čakovice a Vinoř.
pondělí 8.5. Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Farní sál 19:30 Akce Společenství dospělých Tentokrát věnované charizmatům jako darům Ducha svatého ke službě.
úterý 9.5. úterý 5. velikonočního týdne
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za požehnání pro dceru Valentýnku.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 11.5. čtvrtek 5. velikonočního týdne
Farní kostel sv. Remigia 16:30 Akce modlitba růžence
17:00 Mše svatá Za zdraví a Boží požehnání pro Marianu
17:35 Adorace Adorace s možností přijetí svátosti smíření (zpovědi).
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 12.5. sv. Nerea a Achillea, mučedníků
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 13.5. Panny Marie Fatimské
Farní zahrada 10:00 Akce Férová snídaně Přijďte si zapiknikovat na podporu pěstitelů a pěstitelek ve světě! Fairtrade. Organizuje Eliška Sobotková.
neděle 14.5. 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, DOPROVÁZÍ DĚTSKÁ SCHOLA ČAKOLALA
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za + Angelu Štrnalovou. Máme možnost přispět na pronásledované křesťany, složenka je vzadu na stolku.
17:00 Akce Koncert hudební festival

 

Příští neděli bude možnost přispět do sbírky na pronásledované křesťany. Složenku s platebními údaji najdete vzadu v kostele.

Ve středu 10.5. od 19.20 proběhne v kostele sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Kobylisích setkání se zakladatelem hnutí Mary´s Meals Magnusem Mc Farlane-Barrowem. Magnusovo vyprávění o cestě k založení charitativního díla Mary´s Meals může být inspirující i pro nás v tom, jak Bůh povolává každého z nás k svému dílu, na kterém Mu záleží - a co se může stát, když na toto volání odpovíme. Na setkání bude zajištěn překlad z angličtiny a všichni jsme srdečně organizátory zváni. Podobné setkání proběhne také v komunitním centru Matky Terezy na Hájích ve čtvrtek 11. 5. od 19:00. Víc informací je i na webu. 

Ve čtvrtek 18.5. plánujeme pouť seniorů do Hájku, mše svatá ve 12 hod. Bližší informace u P. Františka Čecha nebo Aničky Steinové (příští týden, tento má dovolenou). Pojedeme auty, bude potřeba dát o sobě vědět pro koordinaci a přihlásit se.

Pozvánka na pouť do Říma s farností Chodov u Karlových Varů. Plakát s informacemi na nástěnce.