Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 14.1. do 21.1.2024 - 03. týden

neděle 14.1. 2. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za + maminku Jaroslavu, za naději a sílu pro rodinu
pondělí 15.1. pondělí 2. týdne v mezidobí
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1. - 2. třída s Míšou
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online, vede Toník Škoch
úterý 16.1. úterý 2. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za živou i zemřelou rodinu Jelínkovu a Havelkovu
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Akce setkání 12+ s Anežkou Hesovou
středa 17.1. památka sv. Antonína, opata
Farní sál 19:30 Akce Ekonomická rada
čtvrtek 18.1. památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá za + Stáňu
18:00 Adorace Adorace s možností svátosti smíření (zpovědi) do 19:00.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
16:30 Akce Náboženství dětí 8+ s Lídou a Aničkou
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 19.1. pátek 2. týdne v mezidobí
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 21.1. s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá poděkování za dar život a prosba za požehnání pro sestru Marii

 

Potvrzení o daru bude vystaveno všem dárcům farnosti i na akci opravy varhan. Pokud přispíváte letos poprvé, prosíme o zaslání vašich údajů na adresu [email protected]

V sobotu 20. 1. od 9:00 zveme všechny muže na dopolední duchovní zastavení s názvem: "Zápas - nejlepší způsob víry". Programem nás bude provázet P. Pavel Jäger, farář ve Světlé nad Sázavou. Další informace na webu farnosti Vinoř.

Také v sobotu bude setkání ministrantů od 9:00 ve Vinoři na faře.

Příští neděli se bude konat sbírka ve prospěch Českého katolického biblického díla a Českou biblickou společnost.