Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 18.6. do 25.6.2023 - 25. týden

neděle 18.6. 11. neděle v mezidobí - 1. sv. přijímání dětí, doprovází schola
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za děti a rodiče.
pondělí 19.6. sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
Farní kostel sv. Remigia 15:30 Akce NENÍ Náboženství dětí 1.- 2. třída s Míšou
Farní sál 17:00 Akce Pondělky 12+
online 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch
úterý 20.6. úterý 11. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za zdraví a Boží požehnání Pavla a uzdravení syna Pavla.
08:30 Adorace Možnost tiché adorace.
Farní sál 17:00 Akce Konzultace Farní charity Konzultace Farní charity (nejen pro seniory a pečující osoby) vede Vl. Fryč
Farní zahrada 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 22.6. sv. Paulína Nolánského, biskupa
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Za našeho kněze Františka, poděkování za jeho kněžkou službu a prosíme, abychom společně s ním tvořili společenství církve, kde je Ježíš uprostřed nás
17:35 Adorace Během adorace je možné přistoupit ke svátosti smíření - zpovědi.
pátek 23.6. pátek 11. týdne v mezidobí
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 25.6. 12. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Poděkování za dar života.
Farní zahrada 15:00 Akce Farní den za hezkého počasí
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za farnosti v Čakovicích a ve Vinoři.

Příští neděli odpoledne jste zváni na farní den, který začne v 15:00 na farní zahradě.

Příští neděli je svatopetrská sbírka na bohoslovce.