Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 16.10. do 23.10.2022 - 42. týden

neděle 16.10. 29. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 ( volná intence )
pondělí 17.10. památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
Farní sál 15:30 Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
17:00 Setkání 12+ s Anežkou
ONLINE 20:30 Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch
úterý 18.10. svátek sv. Lukáše, evangelisty
Farní kostel sv. Remigia 08:00 za zemřelou maminku Věru v den 6. výročí jejího odchodu k Pánu, za Boží milosrdenství a pokoj pro ni.
Farní sál 09:00 Modlitba růžence
09:30 Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Společná příprava na křest malých dětí.
čtvrtek 20.10. čtvrtek 29. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 16:30 Modlitba růžence
17:00 ( volná intence )
17:30 Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 21.10. bl. Karla Rakouského
Farní sál 16:30 Modlitby matek
neděle 23.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za zesnulé rodiče Vincenta a Anežku Bednárikových

V neděli 23. 10. 2022 se koná misijní neděle. V naší farnosti nás navštíví arcidiecézní ředitelka PMD sestra Angelika a seznámí nás s posláním Papežského misijního díla, kterému věnujeme nedělní sbírku a výtěžek ze zakoupení misijního koláče.

V sobotu 22. 10. proběhne další setkání ministrantů. Sejdeme se tentokrát ve Vinoři v kostele od 16:00. Setkání bude trvat cca hodinku. Pokud by někdo potřeboval pomoci s dopravou, dejte mi, prosím, vědět.

Modlitba růžence - zveme ke společné modlitbě v úterý od 9 hod. na faře nebo od 16:30 ve čtvrtek v kostele