Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 29.1. do 5.2.2023 - 05. týden

neděle 29.1. 4. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnosti Čakovice a Vinoř.
pondělí 30.1. pondělí 4. týdne v mezidobí
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Toník Škoch
úterý 31.1. památka sv. Jana Boska, kněze
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá ( volná intence )
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
18:30 Akce Co je Bible a jak na ni? Knihy moudrosti.
čtvrtek 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá představení dětí, které letos půjdou k 1.sv. přijímání, udělování svatoblažejského požehnání
17:35 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání představení dětí, které letos poprvé přijmou Pána Ježíše v eucharistii
19:00 Akce Setkání ekonomické rady
pátek 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 5.2. 5. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za uzdravení a požehnání pro Pavlínu, která trpí velkými bolestmi a za živou a zemřelou rodinu

Ve čtvrtek budou při mši svaté představeny děti, které se připravují na první svaté přijímání.

V neděli 12. 2. bude při mši svaté udělena svátost nemocných. Na tuto svátost se společně připravíme v úterý 7. 2. odpoledne.

V sobotu 25. 2. dopoledne proběhne postní duchovní obnova ve Vinoři. Obnovu povede otec Miroslav Herold SJ. Tématem obnovy bude: Svornost, milosrdenství, smíření.

O potvrzení o daru pro farnost i charitu je možné požádat past. asistentku Annu Steinovou. Děkujeme za vaši štědrost, Vaše dary jsou i nadále důležitým zdrojem pro život a fungování farnosti. Ať už pro běžný provoz, případně pro speciální akce. V letošním roce plánujeme realizaci další etapy obnovy dlažby před vstupem do kostela. Pokud byste chtěli farnosti finančně podporovat je vhodným způsobem zasílání darů na účet farnosti. V případě pravidelného přispívání to pomáhá ekonomické radě při plánování.