Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 26.3. do 2.4.2023 - 13. týden

neděle 26.3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za farnosti Čakovice a Vinoř.
pondělí 27.3. pondělí 5. postního týdne
Farní sál 15:30 Náboženství dětí 1.- 2. třída s Míšou
17:00 Společenství 10+
19:30 Modlitební setkání - vede Toník Škoch
úterý 28.3. úterý 5. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 08:00 za požehnání a úlevu v nemoci pro Veroniku, za posilu a naději pro Karolínu a celou další doprovázející rodinu
17:00 Zpovědní den
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Konzultace Farní charity
18:30 Co je Bible a jak na ni?
středa 29.3. středa 5. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 19:00 Jednání pastorační rady
čtvrtek 30.3. čtvrtek 5. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Za + sestřenici Inge
17:35 Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 31.3. pátek 5. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Křížová cesta
Farní sál 16:30 Modlitby matek
sobota 1.4. sobota 5. postního týdne
den s dětmi 10:00 akční den pro děti s Eliškou a Lukášem
neděle 2.4. KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za rodiče a sourozence. S kázáním pro děti.
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 13:00 za Boží požehnání pro Agátu, za pomoc při hledání její nové práce a za dar zdraví

Z návštěvy u otce arcibiskupa jsme si přinesli požehnání k rekonstrukci fary. Máme zvážit úpravy v projektové dokumentaci a přinést návrhy financování ke schůzce s generálním vikářem J. Balíkem.

Dobrovolníci pro hlídání kostela během Velikonoc - zápis možný do rozpisu v kostele.

Na Květnou neděli si prosím přineste vlastní kočičky.

Výlet za dobrodružstvím, vodou a sluncem - plakát na nástěnce

Na pondělním setkání 10+ společně projdeme zastavení křížové cesty. Jsou zvány i děti, které by se chtěly připojit, ale na společenství nechodí. Sejdeme se před farou v 17 hod.