Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 31.12. do 7.1.2024 - 01. týden

neděle 31.12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za živé a zemřelé členy rodiny Janstovi
22:00 Mše svatá Za manželé Feltovi aby zůstali spolu.
kostel Podolanka 16:30 Akce Putování na mši sv. do Cvrčovic s farností Vinoř, více na webu farnosti Vinoř
pondělí 1.1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za zemřelého Jakuba v den výročí, za zemřelého Viktora a za živou a zemřelou rodinu.
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za nemocného kamaráda Josefa, za posilu pro něj i pro celou jeho rodinu
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online, vede Toník Škoch
Putování 15:30 Akce Putování na mši do Letňan, vychází se z Veleně přes Miškovice, Třeboradice a Čakovice
úterý 2.1. památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
15:00 Akce Setkání seniorů
17:00 Akce setkání 12+ s Anežkou Hesovou
středa 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš
Farní sál 17:00 Akce Setkání dětí 10+ s Anežkou Drlíkovou
čtvrtek 4.1. čtvrtek 1. týdne po Narození Páně
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za + Evu a Ivana Gavolových.
18:00 Adorace Adorace s možností zpovědi (svátosti smíření) do 18:55.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
16:30 Akce Náboženství dětí 8+ s Lídou a Aničkou
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 5.1. pátek 1. týdne po Narození Páně (1. pátek v měsíci)
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 7.1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za + P. Františka Klímu

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na výzdobě, hlídání kostela a dalších aktivitách spojených s vánočním obdobím.

Dnes se můžete připojit k putování ze Satalic do Cvrčovic. Zakončíme společnou mší svatou na poděkování za uplynulý rok. Po mši bude společné setkání, maličkosti na společný stůl vítány. Zítra se vydáme na putování i po naší farnosti. Zakončíme společnou mší v Letňanech v 18:00, svátečním kazatelem bude Michael Špilar, farář z Prahy - Chodova. Podrobnosti, časy a trasy najdete na webových stránkách.

V úterý ráno nebude mše svatá.

V neděli 7.1. se žehná voda, kadidlo a křída. Požehnáme také koledníkům Tříkrálové sbírky, která se v naší farnosti uskuteční po nedělní mši. Kasička bude v kostele do neděle 14.ledna.