Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 23.7. do 30.7.2023 - 30. týden

neděle 23.7. 16. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za rodinu Mužákovu a Turkovu, rod otce a matky Petry Mužákové, za usmíření živých a mrtvých.
čtvrtek 27.7. sv. Gorazda a druhů
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za usmíření rodových linií z 2 násilných činů v našem rodu a usmíření všech živých a mrtvých.
18:00 Adorace Adorace s možností svátosti smíření do 19:00.
neděle 30.7. 17. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnosti v Čakovicích a Vinoři.

Příští neděle bude sbírka do fondu sv. Vojtěcha (mzdová podpora duchovních).