Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 19.2. do 26.2.2023 - 08. týden

neděle 19.2. 7. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:55 Oznámení Sbírka Haléř sv. Petra
09:00 Mše svatá Za požehnání a dar spásy pro rodinu
pondělí 20.2. pondělí 7. týdne v mezidobí
Farní sál 17:00 Akce Nejsou Pondělky 12+
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Toník Škoch
úterý 21.2. sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá za požehnání pro dceru Báru
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
středa 22.2. POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu
Farní kostel sv. Remigia 18:00 Mše svatá ( volná intence )
čtvrtek 23.2. čtvrtek po Popeleční středě
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Za Boží požehnání a ochranu pro Martu a její rodinu.
17:35 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 24.2. pátek po Popeleční středě
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Akce Křížová cesta Vede Filip Šroubek
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 25.2. sobota po Popeleční středě
farnost Vinoř 09:00 Oznámení P. Miroslav Herold SJ vede postní duchovní obnovu ve farnosti Vinoř v centru Betlém
neděle 26.2. 1. NEDĚLE POSTNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za zemřelou Jarmilu Barboříkovou

Na Popeleční středu budou na stolku v kostele Postničky. Jsou to papírové kasičky, do kterých po jejich složení, můžete odkládat peníze za to, co si během postu odřeknete. Peníze budou využity Farní charitou k pomoci potřebným. Pokud máte někoho, komu by se touto finanční sbírkou mohlo pomoci, prosím kontaktujte Aničku. Může se sejít i více potřebných a částku mezi ně rozdělit.

Každý pátek v postní době budou křížové cesty. Zbývá jeden neobsazené termíny vedení křížové cesty a to pátek 10.3. Pokud byste měl někdo zájem si křížovou cestu připravit, můžete se ozvat buď mě, Aničce Steinové nebo se zapsat na papír vzadu v kostele.