Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 16.4. do 23.4.2023 - 16. týden

neděle 16.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnosti Čakovice a Vinoř.
pondělí 17.4. pondělí 2. velikonočního týdne
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1.- 2. třída s Míšou
17:00 Akce Pondělky 12+
online 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch
úterý 18.4. úterý 2. velikonočního týdne
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá za Boží požehnání a pomoc pro kamaráda a jeho rodinu a moudrost při řešení sporu
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 20.4. čtvrtek 2. velikonočního týdne
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Za zesnulého Zoltána
17:35 Adorace Adorace s možností svátosti smíření.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 21.4. sv. Anselma, biskupa a učitele církve
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 22.4. sobota 2. velikonočního týdne
poutní kostel Panny Marie na Svaté Hoře 15:00 Mše svatá Společně s farností Chodov se vydáme na pouť na Svatou Horu. Možné varianty cesty jsou na webu farnosti.
neděle 23.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za Boží požehnání a pokoj pro kamarádku Gabrielu a uzdravení vztahů v rodině
10:00 Akce Farní kafe s P. Františkem
10:00 Akce Jarní koncert varhany a zpěv
17:00 Akce Koncert hudební festival
Farní sál 16:00 Akce Setkání ministrantů
  • Pro kluky a holky, kteří chtějí pomáhat u oltáře.
  • Každé setkání trvá cca hodinu během které se jednak snažíme trochu něco dozvědět o ministrování, procvičit si konkrétní dovednosti a také si užít nějakou zábavu.
  • Pozvání je pro ty, kteří už ministrují i pro ty, kteří by chtěli začít.

Na webových stránkách najdete opět možnost přihlašovat se ke službě čtenáře - lektora na nedělní bohoslužby. Připomínáme také možnost stáhnout si aplikaci Farnost do kapsy (momentálně ji využívá 8 z vás), díky které budete mít aktuální přehled o všem, co se děje.

Po mši svaté příští neděli se můžete těšit na krátký koncert Simona Yakimova a Leony Michajlové. Po koncertu jste zváni na farní kafe. 

Z důvodu společné pouti s chodovskou farností na Svatou Horu se ruší setkání ministrantů. Nový termín je v neděli 23. od 16:00. Setkáme se na faře v Čakovicích.

Také v neděli se koná od 17:00 koncert v rámci Čakovického festivalu sborového zpěvu. Plakát s pozváním je na nástěnkách.

3. června jsme pozváni do Tismic. Každou první sobotu v měsíci se na tomto mariánském poutním místě u České Brodu konají poutní bohoslužby. Mše svatá začíná v 10:00, od 9:30 je společná modlitba růžence. Po mši svaté je na faře společné agapé. Ti z vás, kteří by měli zájem o odvoz do Tismic, ať se ozvou Aničce Steinové.

Jménem Farní charity Čakovice chceme poděkovat všem, kteří se zúčastnili sbírky Postnička, vybralo se 2121,- Kč. Peníze budou použity na zaplacení školy v přírodě pro dítě z azylového domu v Třeboradicích.