Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 7.4. do 14.4.2024 - 15. týden

neděle 7.4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Farní kostel sv. Remigia 08:55 Akce Sbírka na obnovu dveří fary. Sbírka dnešní neděle je určena na opravu hlavního vstupu fary. Rozpočet opravy je 90 000 Kč.
Můžete přispět také na účet: 245009329/0800 s VS: 2019.
09:00 Mše svatá Za dar uzdravení duše i těla a uzdravení vztahů v rodině.
pondělí 8.4. SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Farní sál 15:30 Akce NENÍ Náboženství dětí 1. - 2. třída s Míšou
19:30 Akce Společenství dospělých
úterý 9.4. úterý 2. velikonočního týdne
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za Jitku nemocnou rakovinou, za odpuštění a uzdravení vztahů v rodině
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
18:30 Akce Mše svatá: návod k použití. Další setkání, tentokrát se zastavíme u eucharistické modlitby.
středa 10.4. středa 2. velikonočního týdne
Farní sál 19:30 Akce Ekonomická rada
čtvrtek 11.4. památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za milosrdenství a spásu pro dědu a za živou a zemřelou rodinu
18:00 Adorace Adorace s možností svátosti smíření do 19:00.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 12.4. pátek 2. velikonočního týdne
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 13.4. sv. Martina I., papeže a mučedníka
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Akce Festival sborového zpěvu - sbor Camerata a hosté
neděle 14.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, novokněz Jakub Žakavec
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za živou i zemřelou rodinu Melnik

Děkujeme těm, kteří včera přišli na farní brigádu.

V pondělí od 19:30 ve farním sále proběhne společenství dospělých, tématem setkání bude sdílení našeho prožíváni postních a velikonočních dní, toho, jaké otázky a případně i odpovědi nám přinesly. Společenství je otevřené pro všechny, všichni jsou vítáni.

Arcidiecéze spustila aplikaci DONATOR. Jejím prostřednictvím mohou věřící darovat finance na mzdovou podporu kněží. DONATOR bude tvořit do budoucna jeden ze zdrojů, kterými Arcidiecéze zajistí finance na mzdy kněžím. Informace jsou na letáčcích vzadu v kostele. Podrobně najdete vše na adrese aplikace: praha.donator.cz. Díky tomuto projektu také farnosti už neodvádí 10% z kostelních sbírek a místo 4 určených sbírek pro platy bude letos jen jedna a sice příští neděli 14. dubna.