Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 3.3. do 10.3.2024 - 10. týden

neděle 3.3. 3. neděle postní, mše s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za dar uzdravení a osvobození ze strachu a za uzdravení vztahů v rodině
pondělí 4.3. pondělí 3. postního týdne
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1. - 2. třída s Míšou
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online, vede Toník Škoch
úterý 5.3. úterý 3. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Bohoslužba slova Za farnosti v Čakovicích a Vinoři.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
15:00 Akce Setkání seniorů - povídání o Japonsku - poutní místa
17:00 Akce setkání 12+ s Anežkou Hesovou
čtvrtek 7.3. čtvrtek 3. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Na poděkování za dar života a celou rodinu.
18:00 Adorace Adorace s možností svátosti smíření (zpovědi) do 19:00.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
16:30 Akce Náboženství dětí 8+ s Lídou a Aničkou
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 8.3. pátek 3. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Akce Křížová cesta
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 10.3. 4. NEDĚLE POSTNÍ (Laetare)
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Prosíme o Boží požehnání pro Nelu, aby našla cestu k dobru a lásce a odklonila se od zlého

Díky všem, kdo se zapojil do včerejšího úklidu kostela a fary. Děkuji také všem, kdo sbíráte body pro obnovu dlažby před kostelem, máme již získáno víc jak polovinu.

V sobotu 16. 3. od 16:30 zveme mladé 14+ s otázkami kolem Boha a víry k setkání teologické limonády. Ta bude tentokrát na faře. Může to být také určitá ochutnávka přípravy na biřmování.

V neděli 17. 3. bude mít mši svatou novokněz P. Matěj Jirsa.

Další farní výlet se uskuteční 18. 5. a pojedeme na Sázavu a do Kouřimi a Chotouně. Víc informací a přihlašovací formulář najdete na webu farnosti. Přihlašujte, prosím, každou osobu zvlášť.