Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 23.4. do 30.4.2023 - 17. týden

neděle 23.4. 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 za Boží požehnání a pokoj pro kamarádku Gabrielu a uzdravení vztahů v rodině
10:00 Farní kafe s P. Františkem
10:00 Jarní koncert varhany a zpěv
17:00 Koncert hudební festival
Farní sál 16:00 Setkání ministrantů
pondělí 24.4. sv. Jiří, mučedníka
Farní sál 15:30 Náboženství dětí 1.- 2. třída s Míšou
17:00 Společenství 10+
19:30 Modlitební setkání - vede Toník Škoch
úterý 25.4. svátek sv. Marka, evangelisty
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Za živou i zemřelou rodinu Fresarovu
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Konzultace Farní charity (nejen pro seniory a pečující osoby) vede Vl. Fryč
čtvrtek 27.4. čtvrtek 3. velikonočního týdne
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Za nedávno zesnulého Mirka a za Boží požehnání pro jeho partnerku Květu
17:35 Adorace s možností svátosti smíření do 18:25.
Farní sál 15:30 Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 28.4. sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
Farní sál 16:30 Modlitby matek
neděle 30.4. 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za + Elišku Jakubcovou, mši sv. doprovází schola

V měsíci květnu zveme od 16:30 ke společné modlitbě růžence. 

Liturgické okénko: výzva k modlitbě Otče náš je ve mši proto, abychom mohli začínat společně už prvním slovem "Otče". Proto jste si možná všimli, že odstoupím od mikrofonu a modlitbu nezačínám.