Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 6.11. do 13.11.2022 - 45. týden

neděle 6.11. 32. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:59 Sbírka na charitní činnost
09:00 Za sílu v nemoci pro dědečka a za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.
pondělí 7.11. pondělí 32. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 19:30 Modlitební setkání - vede Tonda Škoch
Farní sál 15:30 Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
17:00 Setkání 12+ s Anežkou
úterý 8.11. úterý 32. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Bohoslužba slova, vede jáhen Honza Špaňhel.
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
18:30 Co je Bible a jak na ni?
středa 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky
Farní sál 19:00 Pastorační rada
čtvrtek 10.11. památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Za živou i zemřelou rodinu Dvořákovu
17:30 Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 11.11. památka sv. Martina Tourského, biskupa
Farní sál 16:30 Modlitby matek
neděle 13.11. 33. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 ( volná intence )

Dětská schola Čakolala, kterou jste mohli slyšet dnes při bohoslužbě, zve mezi sebe další děti, které baví zpívat. Zároveň hledáme zkušené muzikanty, především kytaristu, kteří by mohli děti doprovázel. Zkoušky jsou každý čtvrtek od 17.30 do 18.30 na faře. Kontaktní osoba: Eliška Kysilková, e-mail: [email protected].

V pondělí 7. 11. od 18:00 proběhne v čakovickém zámku první přednáška PhDr. Michala Arnota o průběhu komunistické proticírkvení politiky. Tato přednáška je přípravou na oslavu jubilea 100 let od narození mons. Antonína Bradny, která se uskuteční 26. 11. 2022. Druhá přednáška se uskuteční v pondělí 21. listopadu.