Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 23.10. do 30.10.2022 - 43. týden

neděle 23.10. 30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za zesnulé rodiče Vincenta a Anežku Bednárikových
pondělí 24.10. sv. Antonína Marie Klareta, biskupa
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
17:00 Akce Setkání dětí 10+
úterý 25.10. úterý 30. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá za požehnání pro Ilonu a Martina s dětmi
Farní sál 09:00 Akce Modlitba růžence Společná modlitba růžence.
09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 27.10. čtvrtek 30. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 16:30 Akce Modlitba růžence Společná modlitba růžence.
17:00 Mše svatá Za zemřelé dítě, jeho rodiče a příbuzné.
17:30 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
neděle 30.10. 31. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá

V neděli 23. 10. 2022 se koná misijní neděle. V naší farnosti nás navštíví arcidiecézní ředitelka PMD sestra Angelika a seznámí nás s posláním Papežského misijního díla, kterému věnujeme nedělní sbírku a výtěžek ze zakoupení misijního koláče.

V pondělí nebude modlitební setkání pod vedením Tondy Škocha.

V úterý nebudou "odpolední ordinační hodiny", protože jsem ve Vinoři na pohřbu bratra otce Františka Slavíčka. 

Blíží se týden, kdy si budeme připomínat památku všech věrných zemřelých. I v letošním roce je možné pro ty, kteří by nemohli z vážných důvodů navštívit hřbitov v obvyklém čase (1. - 8. 11.), aby získali plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu od 25. 10. Dovoluji si doporučit vaší pozornosti článek na webu o tom, kde se odpustky vzaly a jak fungují. 

Mše svaté budou 1. 11. v 8:00 v kostele sv. Remigia a 2. 11. v 16:00 na hřbitově.