Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE, POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE PRAHA-VINOŘ
od 11.9. do 18.9.2022 - 37. týden

neděle 11.9. 24. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za zemřelého Vladimíra Běljanského
Zahrada u kostela Nanebevzetí Panny Marie 13:00 Bohoslužba slova V neděli 11. 9. od 13:00 bude P. František sloužit bohoslužbu slova v zahradě třeboradického kostela v rámci akci Třeboradické babí léto.
Více informací zde
pondělí 12.9. Jména Panny Marie
Farní kostel sv. Remigia 19:30 Akce Modlitební setkání - vede Tonda Škoch Modlitební setkání - vede Tonda Škoch
Farní sál 17:00 Akce Setkání dětí 10+
úterý 13.9. památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za spásu duše babičky - Anny Jiskrové.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkání maminek s malými dětmi
15:00 Akce Setkání seniorů Setkání seniorů ve farním sále na faře.
středa 14.9. svátek Povýšení svatého Kříže
Farní sál 19:30 Akce Ekonomická rada Setkání členů ekonomické rady
čtvrtek 15.9. památka Panny Marie Bolestné
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Za Boží požehnání pro dceru Marušku.
17:30 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
pátek 16.9. památka sv. Ludmily, mučednice
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 17.9. sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků, nebo sobotní památka Panny Marie
Farní kostel sv. Remigia 15:00 Mše svatá Mše svatá za naši obec
16:00 Akce Posvícenský program Od 16 hod. koncert sboru Diphtheria v našem kostele, od 17 hod. divadlo pro rodiny představení Namys, od 18:30 hraje kapela Jazzterdays.
neděle 18.9. 25. neděle v mezidobí
farní kostel Povýšení sv. Kříže 09:00 Mše svatá za farnost
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá ( volná intence )

V naší farnosti se od října zakládá dětská schola "Čakolala". Do scholy jsou zvány všechny děti od 6 do 15 let, které baví zpívat, či hrát na nějaký hudební nástroj. Informativní schůzka (podrobné informace, domluva na ideálním čase a dni) pro rodiče s dětmi, kteří by měli zájem scholu pravidelně navštěvovat, proběhne ve čtvrtek 15.9.2022 po mši svaté na faře (cca 17:45). Pokud by měl někdo zájem být kytaristou této scholy, neváhejte kontaktovat Elišku Kysilkovou, e-mail je na plakátku na nástěnce.

Nabízíme možnost návštěvy u nemocných, seniorů a dalších, kteří se nedostanou do kostela. V nabídce návštěvy je jak svátostný servis (sv. přijímání, svátost nemocných, svátost smíření), ale také i možnost rozhovoru. Nemocné by navštěvovala jednak Anička Steinová, jáhen Honza Špaňhel i já (František Čech). V případě zájmu kontaktujte Aničku Steinovou.

Čakovická farní charita hledá dobrovolníky z řad studentů středních či vysokých škol, kteří by se chtěli zapojit do projektu doučování dětí na 1. stupni. Další informace najdete na webu charity (charitacakovice.cz).

Na sobotu 24. 9. zvu všechny současné ministranty i všechny, kdo by se rád do služby u oltáře zapojili na setkání, během kterého bychom se jednak seznámili a také si společně něco o ministrování řekli. Setkávání se bude v průběhu roku opakovat a bude společné s ministranty z Vinoře. Sejdeme se v 16:00 v kostele sv. Remigia.

V úterý 4. 10. plánujeme výlet pro seniory do Budyně nad Ohří, během kterého také zavzpomínáme na čakovického rodáka, mons. Antonína Bradnu, který právě v Budyni působil.