Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 15.1. do 22.1.2023 - 03. týden

neděle 15.1. 2. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 za spásu a pokoj pro tři duše.
pondělí 16.1. pondělí 2. týdne v mezidobí
ONLINE 20:30 Setkání nad Biblí online - vede Toník Škoch
úterý 17.1. památka sv. Antonína, opata
Farní kostel sv. Remigia 08:00 za milosti, které teď potřebuje pro paní Evu Lechanovou
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
18:30 Co je Bible a jak na ni?
čtvrtek 19.1. čtvrtek 2. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 16:30 Modlitba růžence za jednotu křesťanů
17:00 Za úspěšnou operaci a uzdravení Alexandra
17:35 Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
pátek 20.1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Farní sál 16:30 Modlitby matek
neděle 22.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za živou i zemřelou rodinu Zadákovu
10:00 Farní kafe s P. Františkem

V úterý se v rámci setkávání Co je Bible a jak na ni? ponoříme do tajů biblických žalmů a sapienciální literatury (knihy Přísloví, Kazatel, Sirachovec...).