Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 6.8. do 13.8.2023 - 32. týden

neděle 6.8. svátek Proměnění Páně
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za + babičku Janu
pondělí 7.8. sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků
online 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Toník Škoch
úterý 8.8. památka sv. Dominika, kněze
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za živou i zemřelou rodinu Hákovu.
čtvrtek 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za odpuštění a usmíření v našem rodě, za všechny živé a neživé členy našeho rodu.
18:00 Adorace Adorace s možností svátosti smíření.
neděle 13.8. 19. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za uzdravení Zorky, za dar naděje a víry pro ni i její nejbližší
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 15:00 Mše svatá Poutní mše svatá za poutníky a na jejich úmysly. Slouží P. Christian Pšenička OPraem.

Pokud byste chtěli, můžete se připojit ke společnému putování do Třeboradic. vzdálenost mezi kostely není veliká, proto bychom šli trasou přes Miškovice. Sraz je ve 13:45 u kostela sv. Remigia.