Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 15.1. do 22.1.2023 - 03. týden

neděle 15.1. 2. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za spásu a pokoj pro tři duše.
pondělí 16.1. pondělí 2. týdne v mezidobí
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Toník Škoch
úterý 17.1. památka sv. Antonína, opata
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá za milosti, které teď potřebuje pro paní Evu Lechanovou
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
18:30 Akce Co je Bible a jak na ni? Cyklus přednášek a setkání o Bibli a tím, co je možné v ní nalézt a co ne.
  1. Kde se vzala Bible a co od ní můžu čekat? Slovo Boží a slovo lidské 8. 11. 2022
  2. SZ – Knihy Mojžíšovy 22. 11. 2022
  3. SZ – Historické knihy 6. 12. 2022
  4. SZ – Proroci 20. 12. 2022
  5. SZ – Žalmy a knihy mudroslovné 3. 1. 2023
  6. NZ – evangelia 17. 1. 2023
  7. NZ – skutky apoštolů, katolické listy 31. 1. 2023
  8. NZ – apoštol Pavel 14. 2. 2023
  9. NZ – Janovy listy, Apokalypsa 28. 2. 2023
čtvrtek 19.1. čtvrtek 2. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 16:30 Akce Modlitba růžence za jednotu křesťanů
17:00 Mše svatá Za úspěšnou operaci a uzdravení Alexandra
17:35 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
pátek 20.1. sv. Fabiána, papeže a mučedníka
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 22.1. 3. neděle v mezidobí (Božího slova)
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za živou i zemřelou rodinu Zadákovu
10:00 Akce Farní kafe s P. Františkem

V úterý se v rámci setkávání Co je Bible a jak na ni? ponoříme do tajů biblických žalmů a sapienciální literatury (knihy Přísloví, Kazatel, Sirachovec...).