Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 11.6. do 18.6.2023 - 24. týden

neděle 11.6. 10. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá za uzdravení, posilu v nemoci a požehnání pro Lucku, Dominika a Natálii
18:00 Akce koncert Pavla Švestková zpěv doprovázena hrou na harfu Vstupné dobrovolné.
pondělí 12.6. pondělí 10. týdne v mezidobí
Farní sál 17:00 Akce Společenství 10+ a 12+ společný táborák na farní zahradě
19:30 Akce Společenství dospělých
úterý 13.6. památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá za požehnání pro syna Tondu
Farní zahrada 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
středa 14.6. středa 10. týdne v mezidobí
Farní sál 19:30 Akce Setkání k tématu podávání Eucharistie v našem společenství
čtvrtek 15.6. sv. Víta, mučedníka
Farní kostel sv. Remigia 15:30 Akce Svátost smíření pro děti, které půjdou k 1. sv. přijímání
17:00 Mše svatá Poděkování za dar manželství, za společně prožitý čas a prosba o požehnání do dnů a roků dalších...
17:35 Adorace Adorace a možnost svátosti smíření.
pátek 16.6. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 17.6. památka Neposkvrněného srdce Panny Marie
Farní kostel sv. Remigia 16:00 Akce Setkání ministrantů
  • Pro kluky a holky, kteří chtějí pomáhat u oltáře.
  • Každé setkání trvá cca hodinu během které se jednak snažíme trochu něco dozvědět o ministrování, procvičit si konkrétní dovednosti a také si užít nějakou zábavu.
  • Pozvání je pro ty, kteří už ministrují i pro ty, kteří by chtěli začít.
klášter Drasty 09:00 Akce brigáda v klášteře Drasty, individuální doprava
neděle 18.6. 11. neděle v mezidobí - 1. sv. přijímání dětí, doprovází schola
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za děti a rodiče.

 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na sobotním úklidu kostela a fary.

V pondělí bude poslední společenství dospělých před prázdninami - od 19.30, v době letních prázdnin setkávání nebude. Společenství bude ve stejném režimu a čase pokračovat opět od září. Přesné termíny budou doplněny na plakátku ke společenství.

Ve středu od 19:30 bude na faře setkání na kterém se pokusíme nalézt vhodný způsob podávání svatého přijímání. Pokud někdo nemůžete přijít, ale rádi byste vyjádřili svůj názor, můžete využít dotazník, který najdete v článku na webu farnosti.

V sobotu 17. 6. od 10:00 bude v katedrále kněžské svěcení jáhnů Dominika Friče, Michala Hladíka, Matěje Jirsy a Jakuba Žákavce. Přijďme podpořit nové kněze na místo, nebo alespoň v modlitbě. Pokud by někdo potřeboval, mohu pomoci s dopravou.

Příští neděli bude v naší farnosti první svaté přijímání. Provázejme děti i jejich rodiny svou modlitbou. Po mši svaté bude následovat společné setkání na farní zahradě.

V sobotu 24. 6. bude poutní mše svatá k zakončení školního roku ve Cvrčovicích. Mše svatá začne v 17:00, kdo by chtěl, může se připojit ke společnému pěšímu putování. Vycházíme v 15:30 od kostela ve Vinoři.

V neděli 25. června pak bude farní den. Sejdeme se v 15:00 na farní zahradě.