Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 18.9. do 25.9.2022 - 38. týden

neděle 18.9. 25. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá ( volná intence )
pondělí 19.9. sv. Januária, biskupa a mučedníka
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
17:00 Akce Setkání 12+ s Anežkou Setkání 12+ s Anežkou
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch. Přes platformu Zoom, kliknutím na tento odkaz.
úterý 20.9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Akce Společná příprava na křest malých dětí. Setkání pro rodiče, kteří uvažují o křtu svého dítěte. Příprava probíhá ve skupině. Více na webu farnosti v sekci "Pro život (křest apod.)".
čtvrtek 22.9. čtvrtek 25. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Zádušní mše svatá Vlastimil Řepa
17:30 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 24.9. sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 12:00 Mše svatá mše svatá u kostela Panny Marie Nanebevzaté v Třeboradicích - třeboradické posvícení, pořádá klub Lípa
neděle 25.9. 26. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za + Janu Ratičovou
Kaple Povýšení sv. Kříže v Letňanech 16:00 Mše svatá Od 16:00 proběhne bohoslužba u kapličky v Letňanech v rámci Letňanského posvícení. Bude následovat divadlo pro děti od 17:00, od 18:30 hraje kapela Feferon. Více informací zde