Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 18.9. do 25.9.2022 - 38. týden

neděle 18.9. 25. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 ( volná intence )
pondělí 19.9. sv. Januária, biskupa a mučedníka
Farní sál 15:30 Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
17:00 Setkání 12+ s Anežkou
ONLINE 20:30 Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch
úterý 20.9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Společná příprava na křest malých dětí.
čtvrtek 22.9. čtvrtek 25. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Zádušní mše svatá Vlastimil Řepa
17:30 Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Farní sál 16:30 Modlitby matek
sobota 24.9. sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie 12:00 mše svatá u kostela Panny Marie Nanebevzaté v Třeboradicích - třeboradické posvícení, pořádá klub Lípa
neděle 25.9. 26. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za + Janu Ratičovou
Kaple Povýšení sv. Kříže v Letňanech 16:00 Od 16:00 proběhne bohoslužba u kapličky v Letňanech v rámci Letňanského posvícení. Bude následovat divadlo pro děti od 17:00, od 18:30 hraje kapela Feferon. Více informací zde