Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 7.1. do 14.1.2024 - 02. týden

neděle 7.1. SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za + P. Františka Klímu
pondělí 8.1. pondělí 1. týdne v mezidobí
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1. - 2. třída s Míšou
19:30 Akce Společenství dospělých
úterý 9.1. úterý 1. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Bohoslužba slova Bohoslužba slova, vede jáhen Honza Špaňhel.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 11.1. čtvrtek 1. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za zemřelé rodiče Máriu a Antona Solnicových a babičku Máriu.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 12.1. pátek 1. týdne v mezidobí
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 14.1. 2. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za + maminku Jaroslavu, za naději a sílu pro rodinu

Ve čtvrtek zastupuje otec Marco z Karlína, nebude možnost svátosti smíření, nebude adorace.

V sobotu 13. 1. od 16:00 zveme na setkání "Teologická limonáda" - prostor pro zvídavé dotazy a debaty o Bohu, víře, křesťanství... zvláště pro skupinu "18-". Sejdeme se v Me Toi ve Vinoři. Dotazy možno pokládat i anonymně přes instagramový účet teo_limoo.

V sobotu 20. 1. od 9:00 zveme všechny muže na dopolední duchovní zastavení s názvem: "Zápas - nejlepší způsob víry". Programem nás bude provázet P. Pavel Jäger, farář ve Světlé nad Sázavou. Další informace na webu farnosti Vinoř.

24. 1. od 19:30 se sejde pastorační rada - nápady a připomínky možno napsat do krabičky vzadu v kostele, nebo na mail [email protected].

V pátek 26. 1. 2024 v 18:00 v restauraci Paluba u koupaliště bude setkání dam (Ilona Špaňhelová).