Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 18.2. do 25.2.2024 - 08. týden

neděle 18.2. 1. neděle postní, s kázáním pro děti
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za Dášu Hovorkovou.
pondělí 19.2. pondělí 1. postního týdne
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí 1. - 2. třída s Míšou
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online, vede Toník Škoch
úterý 20.2. úterý 1. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 19:00 Mše svatá Za dar zdraví a Boží požehnání pro Boženu a její rodinu.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
17:00 Akce setkání 12+ s Anežkou Hesovou
čtvrtek 22.2. svátek Stolce sv. Petra, apoštola
Farní kostel sv. Remigia 17:30 Mše svatá Za naše děti a za všechny psychicky nemocné děti a mládež a jejich blízké.
18:00 Adorace Adorace s možností svátosti smíření (zpovědi) do 19:00.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
17:45 Akce Čakolala - zkouška dětské scholy
pátek 23.2. pátek 1. postního týdne
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Akce Křížová cesta
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 24.2. sobota 1. postního týdne
fara Vinoř 15:00 Akce postní duchovní obnova - přednášející Pavlína Bílková
neděle 25.2. 2. NEDĚLE POSTNÍ
Farní sál 10:00 Akce Farní kafe s P. Františkem
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za Gábi a Helču s prosbou o Boží požehnání, dary Ducha svatého a pomoc Matky Boží

Příští neděli je určená sbírka: Haléř sv. Petra. Finance vybrané o této sbírce se poskytují Papeži aby jimi mohl pomáhat potřebným.

Ve dnech 19. – 21. dubna 2024 proběhne v Praze ekumenické setkání mládeže nazvané:
„Ty znáš můj neklid“. Toto setkání, pořádané společně s bratry z Taizé, navazuje na tradici
ekumenických setkání, které komunita pořádala v České republice naposledy na přelomu let
2014/2015. Rádi bychom na setkání pozvali účastníky ve věku 18–35 let. Na programu setkání
budou společné modlitby se zpěvy z Taizé, biblické úvody vedené bratrem z komunity, workshopy
a sdílení ve skupinkách, do kterých budou zapojeni účastníci z ČR, Slovenska a dalších evropských
zemí. Ubytování mladých poutníků bude zajištěno v rodinách.
Na setkání je možné se přihlásit do 31. března 2024 na www.taize2024.cz.

Rádi bychom zachovali důležitý aspekt setkání, kterým je ubytování přímo v rodinách. Rádi
bychom proto požádali pražská farní společenství o pomoc při jeho zajištění. Účastníci setkání jsou
instruováni, aby si vzali spacák a karimatku. Není potřeba více než místa na zemi. Po snídani budou
mladí poutníci odcházet na program, z něhož se vrátí až večer. Pokud by to bylo možné, prosíme
o zajištění snídaně pro ubytované v sobotu 20. dubna a v neděli 21. dubna.
Pro dotazy k ubytování kontaktujte, prosím, hlavního organizátora Petra Pijáčka:
e-mail: [email protected], tel.: 776 732 213.