Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 30.10. do 6.11.2022 - 44. týden

neděle 30.10. 31. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá
pondělí 31.10. sv. Wolfganga, biskupa
Farní sál 15:30 Akce Náboženství dětí - předškoláci, 1. - 2. třída
ONLINE 20:30 Akce Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch Setkání nad Biblí online - vede Tonda Škoch. Přes platformu Zoom, kliknutím na tento odkaz.
úterý 1.11. SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá za zemřelé z celé rodiny
15:00 Akce Setkání seniorů Setkání seniorů ve farním sále na faře.
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi Setkání maminek s malými dětmi
středa 2.11. VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
Čakovický hřbitov u kříže 16:00 Mše svatá mše svatá za zemřelé
Farní kostel sv. Remigia 06:30 Mše svatá za zemřelé
čtvrtek 3.11. sv. Martina de Porres, řeholníka
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá za požehnání pro maminku Danielu
17:30 Adorace Během adorace je možné přijít ke svátosti smíření (do 18:25).
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 4.11. památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
neděle 6.11. 32. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 08:59 Akce Sbírka na charitní činnost
09:00 Mše svatá Za sílu v nemoci pro dědečka a za zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu.

Minulou neděli se na podporu Papežského misijního díla vybralo během sbírky v kostele 6 877 Kč, misijní koláč pak vynesl 7 321 Kč. Všem dárcům i těm, kteří přispěli svým pekařským uměním děkujeme. Peníze byly odeslány na podporu projektů Papežských misijních děl.

Příští neděli nebude přede mší svatou možnost svátosti smíření z důvodu zástupu. Pokud byste potřebovali zpověď, neváhejte využít obvyklých časů v úterý a ve čtvrtek nebo mimořádně ve středu po ranní mši svaté (od cca 7:00). Případně se ozvěte a můžeme se domluvit individuálně.

Do 8. 11. je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. O co se jedná a jak je možné je získat nejdete na farním webu.

8. 11. začíná cyklus setkání a přednášek Co je Bible a jak na ni? Setkání jsou určená všem, kteří by rádi víc pronikli do toho, co se v Bibli dá a nedá najít. Nabídka platí jak pro vás kostelové, tak i pro vaše nekostelové známé, které můžete také pozvat a přivést. Budeme se potkávat jednou za dva týdny vždy od 18:30 na faře.

V listopadu nás čeká oslava výročí 100 let od narození čakovického rodáka mons. Antonína Bradny. Vzpomeneme na něj jak ve středu při mši svaté na hřbitově, tak také 26. listopadu během větší vzpomínkové akce. Víc informací naleznete na plakátu nebo na webu.

O 1. neděli adventní (27. 11. v 16:00) nás čeká duchovní obnova společně s farností ve Vinoři. Přednáškou nás povzbudí Kateřina Lachmanová, během obnovy bude také možnost ztišení v modlitbě, svátost smíření.