Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 21.5. do 28.5.2023 - 21. týden

neděle 21.5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Poděkování za život Anežky Krobové, která dnes oslavuje své 9. narozeniny. Poděkování za zdraví pro Anežku, bratra Lukáše a rodiče Honzu a Lenku.
pondělí 22.5. sv. Rity z Cascie, řeholnice
Farní kostel sv. Remigia 19:30 Akce Modlitební setkání - vede Toník Škoch
Farní sál 17:00 Akce Společenství 10+
úterý 23.5. úterý 7. velikonočního týdne
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za Jaroslava Třetinu
Farní sál 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 25.5. sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Farní kostel sv. Remigia 16:30 Akce modlitba růžence
17:00 Mše svatá Za početí a donošení dítěte - na daný úmysl a duše v očistci.
17:35 Adorace Adorace, tento týden kvůli zástupu bez možnosti svátosti smíření.
Farní sál 15:30 Akce Příprava na 1. sv. přijímání
pátek 26.5. památka sv. Filipa Neriho, kněze
Farní sál 16:30 Akce Modlitby matek
sobota 27.5. sv. Augustina z Canterbury, biskupa
Farní kostel sv. Remigia 20:00 Bohoslužba slova Svatodušní vigilie.
Kostel povýšení sv. Kříže, Vinoř 16:00 Akce Setkání ministrantů
  • Pro kluky a holky, kteří chtějí pomáhat u oltáře.
  • Každé setkání trvá cca hodinu během které se jednak snažíme trochu něco dozvědět o ministrování, procvičit si konkrétní dovednosti a také si užít nějakou zábavu.
  • Pozvání je pro ty, kteří už ministrují i pro ty, kteří by chtěli začít.
neděle 28.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za farnosti v Čakovicích a ve Vinoři.
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro Marii Veleckou.

Tento týden budu mít dovolenou.

Velké poděkování patří Míše Vintiškové, která nám zdarma vedla účetnictví farnosti a charity a v uplynulém týdnu tuto službu předala novému účetnímu panu Šámalovi.

Jedním z bodů programu na Noc kostelů bude diskuze Pánbíčkáři nebo křesťané 21. století? Své dotazy, otázky z života víry, křesťanství a náboženství, na které byste rádi dostali odpověď, můžete vkládat od příští neděle do označené krabice na stole nebo od dnešního dne do poštovní schránky na brance kostela.

Pozvání pro manžele na víkend ve Štěkni v termínu od 13. do 15.10. Formulář k přihlašování najdete na webových stránkách farnosti.

Zveme na společnou vigilii - večerní modlitbu před slavností seslání Ducha svatého. Je možné se připojit k novéně společnou modlitbou k Duchu svatému, kterou najdete na lavicích v kostele nebo na stolku a můžete si ji odnést domů.

Příští neděli zveme na mši svatou do Letňan - viz rozpis bohoslužeb.

Organizátoři farního tábora farnosti v Brandýse nad Labem nabízí volná místa. Tábor se uskuteční v termínu od 29. 7. do 5. 8. v klášteře v Zásmukách. Kontakt: [email protected], tel. 775 345 651. Přihlášky najdete vzadu na stolku.