Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 25.6. do 2.7.2023 - 26. týden

neděle 25.6. 12. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Poděkování za dar života.
Farní zahrada 15:00 Akce Farní den za hezkého počasí
Obřadní síň, radnice MČ Praha - Letňany 18:00 Mše svatá Za farnosti v Čakovicích a ve Vinoři.
pondělí 26.6. pondělí 12. týdne v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 19:30 Akce Modlitební setkání - vede Toník Škoch
Farní zahrada 15:30 Akce Poslední setkání náboženství mladších dětí s Míšou
úterý 27.6. sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve
Farní kostel sv. Remigia 08:00 Mše svatá Za usmíření rodových linií z 2 násilných činů v našem rodu a usmíření všech živých a mrtvých
08:30 Adorace Možnost tiché adorace.
Farní zahrada 09:30 Akce Setkání maminek s malými dětmi
čtvrtek 29.6. SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Farní kostel sv. Remigia 17:00 Mše svatá Za Milana a Imricha Cvoreňovi, Milana Študy a Marii a Julia Cvoreňovi
17:35 Adorace Možnost pro svátost smíření (zpověď) nebo duchovní rozhovor.
neděle 2.7. 13. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Mše svatá Za zemřelou babičku Věru Sobotkovou.

 

Rád bych shrnul situaci kolem způsobu podávání svatého přijímání. děkuji všem, kteří se zapojili do společné diskuse, i když to nebylo vždy jednoduché a je to pro všechny citlivé téma. I proto jsem vděčný za zpětnou vazbu od každého z vás. Vím, že mnohé debaty probíhaly na farní WhatsAppové skupině, kde nejsem z jednoduchého důvodu: myslím si, že je dobře, abyste měli také svůj volný prostor. To ale neznamená, že bych vám nechtěl věnovat pozornost. Pro rozhovor jsem k dispozici buď v předem daných časech jako jsou "úřední hodiny" v úterý, nebo třeba během čtvrteční adorace, kdy zatím není takový přetlak zájemců o svátost smíření a tak je možné využít tento prostor k rozhovoru. K dispozici jsem také kdykoli jindy. Pokud byste si se mnou rádi o čemkoli promluvili, nebojte se ozvat. Nemusíte mít pocit, že byste mě připravovali o čas, protože tu jsem pro vás. Závěr ze setkání minulou středu je pak takový, že se během letních měsíců sejdu s otcem arcibiskupem, abych s ním situaci ještě jednou probral.

Od července dochází k posunu času čtvrteční mše svaté na 17:30.

První červencový týden budu pracovně mimo farnost, k zastižení budu na telefonu.

Všem školákům i učitelům přejeme krásné prázdniny.