Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ČAKOVICE
od 17.7. do 24.7.2022 - 29. týden

neděle 17.7. 16. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 ( volná intence )
úterý 19.7. úterý 16. týdne v mezidobí
Farní sál 09:30 Setkání maminek s malými dětmi
středa 20.7. sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Farní kostel sv. Remigia 17:00 ( volná intence )
17:30 Společná modlitba za farnost.
pátek 22.7. svátek sv. Marie Magdalény
Farní kostel sv. Remigia 08:00 ( volná intence )
neděle 24.7. 17. neděle v mezidobí
Farní kostel sv. Remigia 09:00 Za Pavlínu

Podrobnosti prázdninového rozpisu bohoslužeb naleznete v tabulce na nástěnce.

Svátost smíření bude možné přijmout v neděli od 8:15 v týdnu 30 minut přede mší svatou nebo po předchozí domluvě kdykoli.

V pondělí 18. 7. se koná online setkání nad Biblí od 20:30 hod. Odkaz k připojení na webu farnosti.

V neděli 31. 7. zveme na svatoanenskou poutní mši svatou. Mše svatá od 15 hod. v kapli sv. Anny v Satalicích.

Na faře jsou k rozebrání banánové krabice.